Organizatorzy

Drodzy Rodzice i Dzieci

img

Naja Szkòła jest zupełnie nową placówką, opartą o metody indywidualnego podejścia do każdego powierzonego nam dziecka, rozwój jego talentów oraz wsparcie w obszarach trudności w oparciu o teorię inteligencji wielorakich. Realizujemy podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół dwujęzycznych – polsko-kaszubskich – poszerzoną o dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, warsztaty teatralne dla młodszych dzieci (klasy 1-3) i radiowe dla starszych (klasy 4-8) oraz lekcje terenowe na Kaszubach. Współpracujemy z Baztan Ikastola – baskijską szkołą w Hiszpanii.

Wam i Waszym dzieciom proponujemy szkołę, w której matematyka będzie wspaniałą przygodą i nikt – ani dziecko, ani rodzic, babcia, czy dziadek – nie będą musieli poświęcać wielu cennych godzin na odrabianie prac domowych! Nasza Szkoła wprowadzi dziecko w świat wiedzy naukowej, kultury i sztuki, przygotuje je do samodzielnego wyboru kierunku dalszej edukacji i aktywnego udziału w życiu społecznym. Będzie to możliwe dzięki Umiejętnościom XXI wieku, które dzieci nabywać będą w toku swojego nauczania.

Wspólnie rozwijać będziemy własną tożsamość dziecka i jego dwujęzyczność, co w praktyce oznacza znajomość kilku języków. Płyną z tego nie tylko korzyści praktyczne. Znajomość dwóch języków, a co za tym idzie – dwóch kultur, może dostarczyć Waszemu dziecku także korzyści duchowych, wzbogacić je wewnętrznie.

Razem chrońmy więc i rozwijajmy język kaszubski, który jest kluczem do naszego pomorskiego domu i dzięki któremu mamy szansę odkrywać też nowe światy!

A. Jabłoński i A. Gredecki
Właściciel Naja Szkòła Artur Jabłoński i dyrektor Andrzej Gredecki (fot. K.KF)

Naja Szkòła

Zespół Naja Szkòła

img

Monika Szwaba

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca „Zerówki”

Katarzyna Kankowska-Filipiak

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca Klasy I

Beata Klawikowska

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca Klasy III

Karol Rhode

Język kaszubski

Wychowawca Klasy IV

Wicedyrektor

Statut Naja Szkòła

img