Organizatorzy

Drodzy Rodzice i Dzieci

img

Naja Szkòła jest szkołą prywatną na prawach szkoły publicznej spełniającą wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoła wpisana jest do rejestru szkół i placówek niepublicznych przez Prezydenta Miasta Wejherowa. Działa od września 2017 roku.

Szkoła skupia się na metodach indywidualnego podejścia do każdego powierzonego nam dziecka, rozwoju jego talentów oraz wsparciu w obszarach trudności w oparciu o teorię inteligencji wielorakich. Realizujemy podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół dwujęzycznych – polsko-kaszubskich – poszerzoną o dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, warsztaty teatralne dla młodszych dzieci (klasy 1-3) i radiowe dla starszych (klasy 4-8) oraz lekcje terenowe na Kaszubach. Współpracujemy z Baztan Ikastola – baskijską szkołą w Hiszpanii.

Wam i Waszym dzieciom proponujemy szkołę, w której matematyka będzie wspaniałą przygodą i nikt – ani dziecko, ani rodzic, babcia, czy dziadek – nie będą musieli poświęcać wielu cennych godzin na odrabianie prac domowych! Nasza Szkoła wprowadzi dziecko w świat wiedzy naukowej, kultury i sztuki, przygotuje je do samodzielnego wyboru kierunku dalszej edukacji i aktywnego udziału w życiu społecznym. Będzie to możliwe dzięki Umiejętnościom XXI wieku, które dzieci nabywać będą w toku swojego nauczania.

Wspólnie rozwijać będziemy własną tożsamość dziecka i jego dwujęzyczność, co w praktyce oznacza znajomość kilku języków. Płyną z tego nie tylko korzyści praktyczne. Znajomość dwóch języków, a co za tym idzie – dwóch kultur, może dostarczyć Waszemu dziecku także korzyści duchowych, wzbogacić je wewnętrznie.

Artur Jabłoński, Organ Założycielski

Artur Jabłoński - właściciel Naja Szkòła, Andrzej Gredecki - dyrektor.

Naja Szkòła

Dzielimy się naszą pasją

img

Artur Jabłoński

Historia Kaszubów i etniczność Europy

Organ założycielski

Anna Kościukiewicz

Radio Kaszëbë i Kompetencje XXI wieku

Wicedyrektor ds. rozwoju

Andrzej Gredecki

Nowoczesna edukacja

Dyrektor

Iwona Ladach

Edukacja wczesnoszkolna i techniki kreatywne

Patrycja Kotłowska

Język angielski i współpraca międzynarodowa

Statut Naja Szkòła

img