Priorytety edukacyjne

  Tożsamość - Kompetencje - Przyszłość

  img

  Wykorzystując naturalną przestrzeń kulturową języka kaszubskiego, budujemy wrażliwość i otwarcie na inne języki i obszary kulturowe. Kładziemy nacisk na umiejętności praktyczne – językowe, cyfrowe i medialne – oraz społeczne, gdyż to one będą decydować o przyszłości naszych dzieci w zglobalizowanym świecie.

  naja-szkola-plan-dnia
  J
  Przestrzeń kulturowa

  Język kaszubski

  Kaszubi zamieszkują Pomorze od VI wieku. Wiedza na temat otaczającej przestrzeni kulturowej buduje wrażliwość na inne kultury. Poczucie przynależności sprawia, że dzieci czują się bezpieczne i lepiej radzą sobie z problemami. Chętniej też uczą się nowych języków i osiągają lepsze wyniki w nauce.

  W
  Dziedzictwo europejskie

  Wielojęzyczność

  Znając tylko jeden język, patrzymy na świat w tylko jeden sposób. Poznając inne języki – czynimy nasz świat większym i bardziej otwartym. Świadomość wielokulturowości ma ogromne znaczenie w zglobalizowanym świecie,  zmieniającym się tak szybko dzięki nowym technologiom.

  Program Naja Szkòła

  • Język kaszubski: klasy I-III – 4-5 godzin, nauka „przez zanurzenie”, klasy IV-VI – 5-6 godzin
  • Język angielski: klasy I-III – 3 godziny, klasy IV-VI – 4 godziny
  • Język angielski dodatkowy dla klas IV-VI: 1 godzina zajęć wyrównawczych i 1 godzina zajęć rozszerzonych.
  • Język niemiecki: klasy I-III – 2 godziny, klasy IV-VI: 2-3 godzin
  U
  Konkurencyjność na rynku pracy

  Umiejętności XXI wieku

  Inspirujemy uczniów, by mogli wykazać się pomysłowością, byli otwarci na inne sposoby myślenia i zaangażowani w innowacyjne działania. Uczymy, jak pracować z narzędziami wspomagającymi myślenie krytyczne, odpowiedzialność i skuteczność oraz współpracę w grupie.

  E
  Uczymy się z Radiem Kaszëbë

  Edukacja medialna

  Pomagamy, jak radzić sobie w zalewie informacji. Tłumaczymy, jak funkcjonują dzisiejsze media i jaki mają wpływ na nasze życie. Uświadamiamy, czym jest komunikat reklamowy. Uczymy, jak konstruować informację, jak posługiwać się mikrofonem, czym jest audycja radiowa.

  Edukacja językowa

  9

  Edukacja językowa: j. kaszubski, j. angielski, j. niemiecki, historia, geografia, przyroda, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne

  7

  Edukacja cyfrowa: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, historia, geografia, przyroda, informatyka

  4

  Przedmioty z elementami edukacji medialnej: polski, historia, geografia, przyroda, plastyka i informatyka