Sekretariat NAJA SZKÒŁA
ul. Przemysłowa 20 A, 84-200 Wejherowo
+ 48 607 155 820

 • W związku ze świętem Bożego Ciała – 11 czerwca – będącym dniem wolnym od nauki, zmianie ulega organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w okresie od 8 do 12 czerwca. W dzień poprzedzający Boże Ciało – 10 czerwca (środa) – zajęcia stacjonarne i zdalne w klasach 0-III i IV-VI zostają skrócone do godz. 12:00. Natomiast 12 czerwca (piątek), będzie dniem wolnym.

 

 • To naprawdę dobra wiadomość! Nasze „Półkolonie w Mieście z językiem kaszubskim” planujemy zorganizować w dwóch turnusach: od 27 do 31 lipca i od 3 do 7 sierpnia – zarezerwuj termin. Na każdym turnusie będą 4 ośmioosobowe grupy dzieci. Zapraszamy razem z MSWiA, które dofinansowało nasz projekt.

 

 

 • 24 maja zakończył się wprowadzony przez MEN w związku z COVID-19 okres zamknięcia szkół. 25 maja rozpoczęły się zajęcia wychowaczo-opiekuńcze z możliwością zajęć dydaktycznych dla klas 0-III. Od 1 czerwca mogą odbywać się konsultacje na terenie szkoły dla uczniów klas IV-VI. Jak podkreśla Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia, z zajęć mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

 

naja-szkola-wejherowo-przywrocenie-zajec-montessori

 

 • Podobnie jak w okresie zawieszenia zająć szkolnych (12.03-24.05), nadal odbywa się nauka zdalna. Uczniów prosimy o punktualne logowanie się do platformy Google Classroom i aktywność podczas wideozajęć. W przypadku problemów technicznych, należy kontaktować się elektronicznie z wychowawcami. Warto też zajrzeć do naszego poradnika Nauczanie zdalne w Naji Szkòłë – dostępnego dla posiadaczy kont w domenie najaszkola.eu

Rok szkolny 2019/20

26 Czerwiec, piątek - -
Naja Szkòła

naja-szkola-polkolonie-2019
Półkolonie w Mieście
27-31 VII i 3-7 VIII
Więcej

BEZPIECZEŃSTWO COVID-19

naja-szkola-wejherowo-covid-19-bezpieczenstwo
 • 25 maja wznowione zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 0-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w godzinach od 7.00 do 13.00Zdalne nauczanie prowadzone jest od 9.00 do 12.00. Szczegółowy plan zajęć wysłany został pocztą elektroniczną.
 • Od 1 czerwca wydłużony zostaje czas pracy świetlicy szkolnej do godz. 16:00. Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie elektronicznego Zgłoszenia udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej w okresie pandemii COVID-19. Określenie dni i godzin, w których zamierzacie Państwo skorzystać z zajęć świetlicowych niezbędne jest właściwej orgazniacji pracy zgodnie z „Wewnętrzną procedurą dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Prywatnej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej NAJA SZKÒŁA w Wejherowie”.
 • Do 21 maja, należało zgłosić w formularzu Wznowienie zajęć dydaktyczno-opiekuńczych I-III, czy Państwo dziecko lub dzieci będą odbywać naukę w Naji Szkòłë czy też korzystać z nauczania zdalnego w domu. Tych z Państwa, którzy nie dokonali jeszcze zgłoszenia, prosimy o wypełnienie formularza.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający /odbierający uczniów do / ze szkoły powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. Można wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
naja-szkola-wejehrowo-covid-19
 • Zgodnie z decyzją MEN, w dnaich 1-7 czerwca w Naji Szkòłë przy Sikorskiego 78 A uczniowie klas IV-VI uczestniczyć będą w konsultacjach grupowych, które rozpoczynać się będą o godz. 8:00, kończyć zaś o 13:15 lub 14:00. We wtorki i czwartki odbywać się będą konsultacje dla Klasy V, natomiast w środy i piątki okazję do spotkania z nauczycielami będzia miała Klasa VI. Klasy, które nie odbywają danego dnia konsultacji stacjonarnych, uczestniczą w zajęcia zdalnych zgodnie z dotychczasowym planem Nauka zdalna 5 i Nauka zdalna 6.
 • Harmonogram konsultacji zostanie opublikowany w Kalendarzu Google i udostępniony uczniom i rodzicom za pośrednictwem szkolnych kont Google. Informacja o udostępnieniu przekazana zostanie za pośrednictwem wiadomości mailowej. Z zajęć mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 • Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, uczniowie powinni zabrać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie można ich pożyczać od innych uczniów. Należy pamiętać, by przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekować ręce. Ważne też, by unikać większych skupisk uczniów, zachowując dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
naja-szkola-wejehrowo-przywracanie-zajec-klasy-4-6
 • Nauka zdalna realizowana jest zgodnie z rozporządzeniami MEN i wytycznymi zawartymi w poradniku dla szkół „Kształcenie na odległość” oraz szczegółowymi zalecaniami dyrektora szkoły „Nauczanie zdalne w Naji Szkòłë – poradnik dla nuczycieli”.
 • Zajęcia online odbywają się od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-14:00 dla klas IV-VI oraz 9:00-12:00 dla klas 0-III. Nauczyciele prowadzą je w formie wideolekcji wykorzystując platformę e-learningową Google Classroom oraz narzędzia informatyczne G Suite dla Szkół i Uczelni. Zadania dydaktyczne uczniowie realizują pod okiem nauczyciela wyłącznie podczas zajęć online.
 • Do dyspozycji uczniów są szkolne Chromebooki, które doskonale współpracują z aplikacjami „przeglądarkowymi”, nie obciążając niepotrzebnie sprzętu i użytkowników. Laptopy bardzo dobrze radzą sobie również w przypadku słabego sygnału internetowego.
naja-szkola-wejherowo-nauka-zdalna-google-dla-szkol
REKRUTACJA 2020/21
Rodziców zainteresowanych zapisami na rok szkolny 2020/21 zapraszamy do odwiedzenia zakładki Rekrutacja, gdzie dostępny jest m.in. Formularz zgłoszeniowyinformacja o kosztach nauczania oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Tegoroczny nabór prowadzony jest do oddziałów Montessori: Przedszkolaki (4, 5 i 6 lat) i „Wczesnoszkolniacy” (I-III) oraz Klas IV-VII.

Blog Naja Szkòła

Naja Szkòła | Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa w Wejherowie

img

Tożsamość - Kompetencje - Przyszłość

15

Maks. liczba uczniów w klasie

7

Klasy w roku szkolnym 2020/21

22

Dostępna liczba miejsc

440

Czesne w roku szkolnym 2020/21

img

Rekrutacja

Poznaj Naja Szkòła

Realizujemy podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół dwujęzycznych. Zajęcia odbywają się w językach – polskim i kaszubskim – oraz poszerzone są o intensywną edukację językowo-cyfrowo-medialną. Rekrutacja trwa cały rok. We wrześniu i marcu organizujemy Dzień Otwarty.

Więcej

Przeczytaj nasz Statut

Prosimy o uważne zapoznanie się ze Statutem szkoły. Szczegółowo określa on zadania, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Naja Szkòła. Omawia model oceniania kształtującego, który realizowany jest w naszej szkole. Wyjaśnia także zasady edukacji dwujęzycznej.

Więcej

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy

Za pośrednictwem elektronicznego Formularza zgłoszeniowego wyrażacie Państwo wstępne zainteresowanie udziałem w procesie rekrutacyjnym. Wypełnienie deklaracji nie oznacza zapisania dziecka do szkoły. Przyjęcie następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej pomiędzy rodzicami a szkołą.

Więcej