Sekretariat NAJA SZKÒŁA
ul. Przemysłowa 20 A
84-200 Wejherowo
+ 48 607 155 820

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 odbędzie się 5 września o godz. 9:00 w budynku przy ul. Przemysłowej 20 A w Wejherowie, o godz. 8:15 w budynku przy ul. Sikorskiego 78 A.

 • Kalendarz roku szkolnego 2021/22 – dostępny jest tutaj.

 • Do tworzenia, dystrybucji i oceniania zadań w formie elektronicznej uczniowie i nauczyciele korzystają z Google Classroom oraz pozostałych aplikacji  wchodzących w skład pakietu narzędzi w chmurze Google Workspace for Education.
 • By promować wśród dzieci zdrową dietę, w ramach „Programu dla szkół” uczniowie klas I-V otrzymują w szkole owoce i warzywa oraz produkty mleczne. Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami, pomysłami i poradami na temat zdrowego żywienia.
 • Prosimy o regularne i terminowe opłaty czesnego – do 10. dnia każdego miesiąca, na konto: 68 8348 0003 0000 0017 6040 0008. Przypominamy, że czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku. Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały semestr lub rok szkolny. Do 10 września wznosimy także o opłatę za materiały plastyczne – 150 zł. Obiady rozliczane są na koniec miesiące na podstawie listy obecności.

Rok szkolny 2021/22

No Events Found
Google Classroom – ZALOGUJ SIĘ

Oferty pracy

Język polski – Klasy IV-VIII

Praca: Nauczyciel | Rok szkolny: 2022/23
Budynek: ul. Sikorskiego 78 A
Kontakt: sekretariat@najaszkola.eu

Edukacja wczesnoszkolna – Klasy I-III

Praca: Nauczyciel | Rok szkolny: 2022/23
Budynek: ul. Przemysłowa 20 A
Kontakt: sekretariat@najaszkola.eu

Pedagog szkolny

Praca: Pedagog szkolny | Rok szkolny: 2022/23
Budynek: ul. Przemysłowa 20 A i SIkorskiego 78 A
Kontakt: sekretariat@najaszkola.eu

E-dziennik – ZALOGUJ SIĘ

 • Wychowawca: Anna Osiak.
 • Aktualny plan zajęć można sprawdzić (i wydrukować) w przeglądarce internetowej klikając następujący link: Oddział Przedszkolny Montessori 3-5 lat. Warto pamiętać, by zmienić domyślny widok kalendarza – z Miesiąca na Plan dnia.
 • Do dyspozycji rodziców jest parking przy budynku Naji Szkòłã przy ul. Przemysłowej 20 A, gdzie mieści się Oddział przedszkolny Montessori dla 3-, 4- i 5-latków.
 • Zapewniamy opiekę od 7:00 do 17:00. Zajęcia przedszkolne trwają się o 8:45 do 13:30. Zajęcia opiekuńcze w ramach świetlicy szkolnej odbywają się w godz. 7:00-8:45 i 15:00-17:00.
naja-szkola-montessori-wejherowo

Wolne od zajęć

No Events Found
 • Aktualny plan zajęć można sprawdzić (i wydrukować) w przeglądarce internetowej klikając na wybrany link: Klasa Montessori 0-I, Klasa Montessori II, Klasa III. Warto pamiętać, by zmienić domyślny widok kalendarza – z Miesiąca na Plan dnia.
 • Do dyspozycji rodziców jest parking przy budynku Naji Szkòłã przy ul. Przemysłowej 20 A w Wejherowie, gdzie swoją siedzibę ma Oddział wczesnoszkolny Montessori 0-III.
 • Zapewniamy opiekę od 7:00 do 17:00. Zajęcia dydaktyczne trwają się o 8:45 do 13:30. Zajęcia opiekuńcze w ramach świetlicy szkolnej odbywają się w godz. 7:00-8:45 i 15:00-17:00.
 • Zdjęcia do legitymacji szkolnych prosimy dostarczyć do sekretariatu.
naja-szkola-wejherowo-montessori-edukacja0wczesnoszkolna

Wolne od zajęć

No Events Found
 • Aktualny plan zajęć można sprawdzić (i wydrukować) w przeglądarce internetowej klikając wybrany link: Klasa IV-V, Klasa VI, Klasa VII, Klasa VIII. Warto pamiętać, by zmienić domyślny widok kalendarza – z Miesiąca na Plan dnia.
 • W budynku przy ul. Sikorskiego 78 A w Wejherowie, gdzie uczą się klasy IV-VIII, zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godz. 8:00. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkolnych w ramach zajęć dodatkowych do godz. 16:00.
 • Kalendarz zajęć dodatkowych i wyrównawczych dostępny będzie do 30 września.
 • Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2022: język polski24 maja (wtorek), godz. 9:00, matematyka25 maja (środa), godz. 9:00, język angielski26 maja (czwartek), godz. 9:00.
naja-szkola-sikorskiego

Wolne od zajęć

No Events Found

Blog "Czas Naji Szkòłë"

img

Rekrutacja

Poznaj Naja Szkòła

Realizujemy podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół dwujęzycznych. Zajęcia odbywają się w językach – polskim i kaszubskim – oraz poszerzone są o intensywną edukację językowo-cyfrowo-medialną. Rekrutacja trwa cały rok. We wrześniu i marcu organizujemy Dzień Otwarty.

Więcej

Przeczytaj nasz Statut

Prosimy o uważne zapoznanie się ze Statutem szkoły. Szczegółowo określa on zadania, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Naja Szkòła. Omawia model oceniania kształtującego, który realizowany jest w naszej szkole. Wyjaśnia także zasady edukacji dwujęzycznej.

Więcej

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy

Za pośrednictwem elektronicznego Formularza zgłoszeniowego wyrażacie Państwo wstępne zainteresowanie udziałem w procesie rekrutacyjnym. Wypełnienie deklaracji nie oznacza zapisania dziecka do szkoły. Przyjęcie następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej pomiędzy rodzicami a szkołą.

Więcej