Inteligencje wielorakie wg Howarda Gardnera

W świetle teorii Howarda Gardnera ludzie różnią się między sobą profilem inteligencji, która ma charakter złożony i wieloraki. Wg Gardnera: „Inteligencja, to biopsychologiczna, bazująca na procesach przetwarzania informacji, umiejętność rozwiązywania problemów i tworzenia produktów, wartościowych zarówno dla wspólnoty, jak i dla kultury”. Jest ona zbiorem wielu różnych, niezależnych od siebie predyspozycji i zdolności, przedstawionych przez autora jako inteligencje wielorakie.

Ustalając ich listę autor posłużył się różnymi kryteriami: neurologicznymi (możność określenia w mózgu lokalizacji danej inteligencji), opisami szczególnych populacji (geniuszy, osób z autyzmem, jednostek z zaburzeniami uczenia się), kryteriami antropologicznymi (umiejętności uznawane za wartościowe w różnych kulturach historycznych i pre-historycznych).

Dało to pierwotnie listę ośmiu a ostatecznie dziewięciu inteligencji:

1. lingwistyczna (słowno-językowa), 2. wizualno-przestrzenna
, 3. muzyczna
, 4. cielesno-kinestetyczna
5. logiczno-matematyczna
, 6. interpersonalna
, 7. intrapersonalna
, 8. rozróżniająca (naturalistyczna/przyrodnicza) , 9. „inteligencja wielkich pytań” (egzystencjalna)

Implikacją edukacyjną koncepcji inteligencji wielorakich jest kształcenie i wychowanie skoncentrowane na dziecku, jego zdolnościach i zainteresowaniach. Howard Gardner uznaje, że celem edukacji powinno być rozwijanie różnych rodzajów inteligencji i kształtowanie zainteresowań, które odpowiadają konkretnemu spektrum inteligencji każdego z dzieci. Wczesne ustalenie uzdolnień dziecka (ale też i słabych punktów dziecka), stałe określanie jego potencjału – indywidualnego spektrum inteligencji – może pomóc w doborze korzystnych dla niego doświadczeń, we wzmacnianiu i stymulowaniu go. Ważnym zadaniem prowadzących dziecko nauczycieli jest też pomoc dziecku w samodzielnym odkrywaniu swojego potencjału i własnych predyspozycji, w odkrywaniu tego, co je szczególnie interesuje i jest zgodne z jego potrzebami, co odsłoni jego zdolności i zainteresowania, które będzie rozwijać w przyszłości. Zadaniem nauczyciela jest spojrzeć na rozwój dziecka wieloaspektowo, uwzględniając jego aktywność w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

 

KASZËBSCZI CËDOWNY SWIAT. Program dla przedszkoli kaszubskich
R. Mistarz, F. Baska-Borzyszkowska, T. Fopke, I. Makurat, B. Ługowska

About Author

Related posts

Kaszubska świetlica integracyjna – dla Babci i Dziadka

“Kaszubska świetlica integracyjna” to projekt międzypokoleniowy skierowany do dziadków, rodziców i dzieci. Jego celem jest powrót do naturalnej transmisji języka kaszubskiego, która została przerwana na początku lat 70. ubiegłego wieku na skutek polityki językowej ówczesnych władz. W jej wyniku rodzice przestali mówić do swoich dzieci po kaszubsku. Dzisiejsi rodzice...

Więcej
Święty Mikołaj na Kaszubach

Święty Mikołaj – dobry człowiek z Miry

6 grudnia – dzień świętego Mikołaja został ustanowiony na cześć biskupa Miry, który miał na imię Mikołaj. Mikołajki obchodzimy w rocznicę jego śmierci. Biskup nie latał saniami zaprzęgniętymi w renifery, ani też nie chadzał w czerwonej szlafmycy. Na dawnych rysunkach przedstawiany jest w infule na głowie i z pastorałem...

Więcej

Stawić czoła nowoczesnej edukacji

I Pomorski Hackaton Edukacyjny, zorganizowany z inicjatywy Pomorskiego Kuratora Oświaty – dr Moniki Kończyk, był niepowtarzalną okazją dla mnie i pozostałych edukatorów do przyjrzenia się edukacji przyszłości. Podczas wykładów i warsztatów staraliśmy się wypracować skuteczne rozwiązania edukacyjne, które mogłyby być wykorzystane szerzej przez środowiska szkolne. Rozwiązania te powinny przyczynić się do...

Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rating*