Organizatorzy

Drodzy Rodzice i Dzieci

img

Naja Szkòła to szkoła prywatna na prawach szkoły publicznej, spełniająca wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoła wpisana jest do Rejestru szkół i placówek niepublicznych przez Prezydenta Miasta Wejherowa. Działa od września 2017 roku.

Szkoła skupia się na metodach indywidualnego podejścia do każdego powierzonego nam dziecka, rozwoju jego talentów oraz wsparciu w obszarach trudności w oparciu o pedagogikę Montessori i znany ze swej skuteczności fiński model nauczania. Realizujemy podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół dwujęzycznych – polsko-kaszubskich – poszerzoną o język niemiecki, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, edukację cyfrową i medialną oraz lekcje terenowe na Kaszubach. Współpracujemy z Uniwersytetem Gdańskim, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Baztan Ikastola – baskijską szkołą w Hiszpanii.

Wam i Waszym dzieciom proponujemy szkołę, w której matematyka będzie wspaniałą przygodą i nikt – ani dziecko, ani rodzic, babcia, czy dziadek – nie będą musieli poświęcać wielu cennych godzin na odrabianie prac domowych! Nasza Szkoła wprowadzi dziecko w świat wiedzy naukowej, kultury i sztuki, przygotuje je do samodzielnego wyboru kierunku dalszej edukacji i aktywnego udziału w życiu społecznym. Będzie to możliwe dzięki Umiejętnościom XXI wieku, które dzieci nabywać będą w toku swojego nauczania.

Wspólnie rozwijać będziemy własną tożsamość dziecka i jego dwujęzyczność, co w praktyce oznacza znajomość kilku języków. Płyną z tego nie tylko korzyści praktyczne. Znajomość dwóch języków, a co za tym idzie – dwóch kultur, może dostarczyć Waszemu dziecku także korzyści duchowych, wzbogacić je wewnętrznie.

Artur Jabłoński, Organ Założycielski

naja-szkola-wlasciciel
Artur Jabłoński jest absolwentem historii na Uniwersytecie Gdańskim i doktorantem Uniwersytetu Śląskiego. Dziennikarz telewizyjny i pisarz - pomysłodawca Radia Kaszëbë. W 1998 r. został wybrany na urząd starosty puckiego. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Współzałożyciel Stowarzyszenia Osób Narodowości Kaszubskiej „Kaszëbskô Jednota”. Ojciec trójki dzieci.

Naja Szkòła | Prywatna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny Montessori w Wejherowie

Dzielimy się naszą pasją

img

Dr Artur Jabłoński

Historia, literatura i język Kaszubów, etniczność Europy

Organ założycielski

Anna Kościukiewicz

Edukacja językowa, cyfrowa i medialna, kompetencje kluczowe

Dyrektor Naja Szkòła

Statut Naja Szkòła

img