Przestrzeń edukacyjna

Wejherowo - duchowa stolica Kaszubów

Większość mieszkańców to Kaszubi. Siedzibę ma tutaj Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Dla wielu – duchowa stolica, nie tylko z racji Sanktuarium Męki Pańskiej.

Europa - wspólnota języków

Na terenie Unii Europejskiej używa się ponad 60 lokalnych języków regionalnych lub języków mniejszości. Mówi nimi ok. 40 mln osób. Należą do nich m.in. baskijski, kataloński, fryzyjski czy walijski. Język kaszubski jest również częścią tego dziedzictwa.

Gdańsk - stolica Kaszub

Centrum administracyjne i gospodarcze od czasów średniowiecza, gdy kraj Kaszubów rozciągał się od dolnej Wisły po dolną Odrę. O stołecznej funkcji miasta świadczy m.in. katedra oliwska, gdzie znajduje się grobowiec władców wschodniopomorskich.

Nowoczesny budynek

Uczniowie mają do dyspozycji 400 m kw. Budynek mieści 4 sale dydaktyczne, niewielką aulę, pracownię dźwiękową i salę wielofunkcyjną z jadalnią. Wszystkie pomieszczenia dysponują stałym połączeniem z internetem.

Dobra lokalizacja

Ulica Przemysłowa znajduje się poza centrum Wejherowa i łączy się z trasą nr 6. Omijamy więc skutecznie korki. Blisko szkoły zatrzymuje się autobus MZK linii nr 1, z którego uczniowie mogą korzystać bezpłatnie.

Teren pod rozbudowę

Duża działka daje możliwość dalszej rozbudowy szkoły. W 2019 roku planowane jest rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Nowe sale dydaktyczne pozwolą realizować pełen 8-letni cykl nauczania.

Dynamiczne otoczenie

Naja Szkòła jest pełna koloru, przestrzeni i ruchu. Zajęcia zaczynają się w sali dydaktycznej. Następnie przechodzimy do auli, by na koniec popracować w sali wielofunkcyjnej lub na powietrzu.

Cyfrowe narzędzia

Pracujemy na laptopach typu Chromebook. Korzystamy z monitorów i tablic interaktywnych. Do komunikacji i pracy podczas lekcji używamy platformy zdalnego nauczania Google Classroom.

Kreatywna świetlica

Jak ożywić zwykły rysunek używając pisaka i talerza z wodą? Nasze dzieci to wiedzą! Eksperymenty, doświadczenia sensoryczne oraz gry planszowe i łamigłówki – to się nazywa Naja Szkòła!

Przerwy na dotlenienie

Kilkakrotnie w ciągu dnia wychodzimy na krótkie przerwy poza budynek szkoły. Dotleniony mózg nie ulega znużeniu i dzieciom łatwiej utrzymać koncentrację.

Wychowanie fizyczne

Szkoła nie posiada sali gimnastycznej. Zajęcia sportowe odbywają się w szkolnej auli. Do ćwiczeń w ramach lekcji w-f korzystamy z sali Akademii Sportów Walki i Fitness „Free Fight” w Bolszewie.

Lekcje terenowe

Aktywnie eksplorujemy bliższe i dalsze otoczenie. Uczniowie wraz z nauczycielem-przewodnikiem uczą się i zapamiętują poprzez osobiste doświadczanie rzeczywistości.

Dwa języki lepsze niż jeden

img

Według naukowców dzieci znające co najmniej dwa języki mają większe zdolności w zakresie trzech głównych funkcji języka: komunikowania się, myślenia i poznawania. Pisze o tym m.in. Barbara Zurer Pearson w książce „Jak wychować dziecko dwujęzyczne”.

Korzyści praktyczne

 • Szybsze przyswajanie kolejnych języków.
 • Szansa porozumiewania się z większą liczbą osób.
 • Szersze możliwości zawodowe.
 • Wyższe zarobki.

Rozwój emocjonalny

 • Więź z bliską i dalszą rodziną.
 • Zanurzenie w kulturę i zwyczaje będące dziedzictwem przodków.
 • Szybsza nauka innych języków.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
naja-szkola-montessori-wejherowo

Co to jest szkoła dwujęzyczna?

img

Sam pobyt w szkole jest już lekcją językową. Dzieci zostają zanurzone w języku z chwilą, gdy przekroczą próg szkoły. Nauczyciele prowadzą zajęcia w języku polskim i kaszubskim, który jest drugim językiem nauczania. Dzieci mogą używać języka polskiego, czasem nauczyciel też zwraca się do nich po polsku. Podobne zasady panują podczas lekcji języka angielskiego i niemieckiego. Wraz z językiem dzieci poznają kulturę Kaszub i innych regionów Europy.

ETAP 1-3

 • Nauczyciele posiadają kwalifikacje zarówno do prowadzenia zajęć edukacji wczesnoszkolnej, jak i do nauczania języka kaszubskiego.
 • Nauczyciele określają treści przekazywane w języku kaszubskim i zasady posługiwania się kaszubskim podczas przerw, rozmów i zabaw.
 • Uczniowie objęci są obowiązkową nauką języka kaszubskiego i angielskiego.
 • Dzieci otoczone są opieką i wsparciem nauczyciela.

ETAP 4-8

 • Metodą dwujęzyczności prowadzone są 4 zajęcia spośród takich przedmiotów jak: przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka, matematyka, historia, informatyka, plastyka, technika, wychowanie fizyczne.
 • W języku polskim prowadzony jest język polski oraz część historii i geografii – w zakresie tematów dotyczących Polski.
 • Uczniowie objęci są obowiązkową nauką języka kaszubskiego i angielskiego oraz dodatkowo innego języka nowożytnego.

Ministerstwo Edukacji

null

Spełniamy wymogi ustawowe MEN dla szkoły prywatnej na prawach szkoły publicznej. Realizujemy podstawę programową dla szkół dwujęzycznych. Szkoła wpisana jest do rejestru szkół i placówek niepublicznych przez Prezydenta Miasta Wejherowa. Funkcjonowanie rozpoczęliśmy 4 września 2017 r.

Więcej

Radio Kaszëbë

null

Dzięki patronatowi stacji możemy korzystać z pracowni dźwiękowej. Uczniowie uczestniczą w warsztatach radiowych prowadzonych przez dziennikarzy Radia Kaszëbë. W ten sposób zdobywają pierwsze doświadczenia dziennikarskie. Mają też szansę w praktyce rozwijać Umiejętności XXI wieku.

Więcej

Muzeum Piśmiennictwa

null

Wejherowskie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oferuje wsparcie w zakresie edukacji muzycznej i teatralnej naszych uczniów. Zajęcia wokalne przybliżają dzieciom tradycję muzyczną i zwyczaje na Kaszubach. Historyczne wnętrza pałacu Przebendowskich są doskonałą sceną  dla naszych młodych aktorów.

Więcej

GŁÓWNYM CELEM SZKOŁY JEST ROZWÓJ INTELEKTUALNY
I PSYCHOFIZYCZNY UCZNIA JAKO OSOBY

Rozwój odbywa się poprzez wprowadzenie w świat wiedzy naukowej, kultury i sztuki, zdobycie umiejętności w swobodnym posługiwaniu się wiedzą, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności, przygotowanie do samodzielnego wyboru kierunku dalszej edukacji, aktywnego udziału w życiu społecznym oraz podtrzymania i rozwijania języka kaszubskiego i własnej tożsamości etnicznej.

Statut Naja Szkòła