Archive for Tag: Florian Ceynowa

Rocznica urodzin Floriana Ceynowy, 1817

Flórian Cenôwa zabiegał o ochronę i rozwój kaszubskiej tożsamości, fundamentem której była autonomia językowa, i walczył o podmiotowość Kaszubów na pograniczu niemiecko-polskim. Jego „Zarés do Grammatikj Kaŝébsko-słovjnskjè mòvé” zapoczątkował rozwój literackiego języka kaszubskiego.

Więcej