Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim

naja-szkola-wejherowo-wspolpraca-uniwersytet-gdański

Jesteśmy dumni, że możemy Was poinformować, iż Naja Szkòła podpisała umowę o współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Szczegóły porozumienia publikujemy poniżej. 🙂

Mamy nadzieję na długą i owocną współpracę z dr hab. Adelą Kożyczkowską, dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska (na zdjęciu w towarzystwie dzieci z półkolonii zimowych 2020 w Naji Szkòle) i wszystkimi zainteresowanymi wspólnymi projektami. Cieszcie się razem z nami!

 

Szczegóły Porozumienia

1. Współprzygotowanie diagnozy ewaluacyjnej w zakresie procesów dydaktycznego i wychowawczego (z określeniem mocnych stron, potrzeb i kierunków dalszego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem priorytetu dwujęzyczności i dwukulturowości).

2. Współudział w realizacji projektu „Szkoła ćwiczeń” (Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej) oraz innych projektów (także badawczych) inicjowanych przez każdą ze stron umowy.

3. Współorganizacja konferencji naukowych (seminariów) i naukowo-dydaktycznych, których adresatami będą naukowcy, nauczyciele lub pracownicy nadzoru pedagogicznego.

4. Współudział i przygotowanie do prowadzenia sieci współpracy (zespołów badawczych) w zakresie edukacji kaszubskiej i dwujęzyczności oraz dwukulturowości (jako odmian wielojęzyczności i wielokulturowości).

5. Współpraca pedagogiczna i edukacyjna w procesie przygotowywania autorskich programów wychowawczych i programów nauczania. Współudział partnerów w szkoleniach obejmujących podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, dyrekcji i organu prowadzącego Dwujęzyczną Prywatną Szkołę Podstawową Naja Szkòła w Wejherowie.

6. Stworzenie możliwości nauczycielom publikowania tekstów o swoich doświadczeniach w czasopismach wydawanych w Instytucie Pedagogiki lub w publikacjach zwartych redagowanych pod egidą tegoż Instytutu.

7. Udostępnienie Dwujęzycznej Prywatnej Szkoły Podstawowej Naja Szkòła w Wejherowie dla potrzeb kształcenia studentów Instytutu Pedagogiki (w celach odbywania praktyk studenckich, realizacji badań na potrzeby prac magisterskich i doktorskich).

8. Wszystkie wyżej wskazane obszary współpracy pedagogicznej i edukacyjnej mogą stanowić przedmiot namysłu badawczego pracowników Zakładu Pedagogiki Ogólnej i mogą być wykorzystane na potrzeby tekstów naukowych (z zachowaniem zasad etycznych i przestrzeganiem prawa).

About Author

A. Jablonsczi

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Działacz społeczny, dziennikarz i pisarz. Starosta pucki (1998-2009) i prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (2004-2010). Pomysłodawca Radia Kaszëbë. Współzałożyciel Stowarzyszenia Osób Narodowości Kaszubskiej „Kaszëbskô Jednota”.

Related posts

naja-szkola-wejherowo-edukatorzy-montessori

Jest moc! Nasza drużyna 2021/22

Najwyższy czas pochwalić się nauczycielami i nauczycielami pomocniczymi, którzy w roku szkolnym 2021/22 uczą w Naji Szkòli! Jest moc!!! Czas nôvëższi na pòchvôlenjé sã szkólnima ë pòmòcama szkólnëch, co v szkòlovim roku 2021/22 mdõ wuczëlë v Naji Szkòli! Je mòc!!! Podobne

Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rating*