„Żywa” lekcji historii – między Wierzchucinem, Zdradą i Puckiem

11 lëstopadnika 1918 r. to dzéń zakùńczeniégò 1. swiatowi wòjnë. Ten sóm dzéń w historie Pòlsczi nazwóny òstôł Dnia Samòstójnotë. Na Pòmòrzim, 99 lat nazôd, mało lëdzy ò tim czëło. Droga Kaszëbów do 2. Pòlsczi Repùbliczi dérowa jesz czilenôsce miesący, do czasu czej 10 gromicznika 1920 r., na pùcczim sztrądze, Pòlskô symbòliczno zaslëbiła nasze mòrze. Prawie ò tim wszëtczim më sã dzysô na ùczbie historie ùczëlë, midzë Wierzchùcënã, Zdradą a Pùckã. IV klasa pòzdrôwiô!

11 listopada 1918 r. to dzień zakończenia I wojny światowej. Ten sam dzień w historii Polski nazwany został Dniem Niepodległości. Na Pomorzu, 99 lat temu, mało kto o tym słyszał. Droga Kaszubów do II Rzeczypospolitej trwała jeszcze kilkanaście miesięcy, do momentu kiedy 10 lutego 1920 r. na puckim brzegu, Polska symbolicznie zaślubiła nasze morze. Właśnie o tym wszystkim uczyliśmy się dzisiaj na lekcji historii, między Wierzchucinem, Zdradą i Puckiem. Klasa IV pozdrawia!

About Author

A. Jablonsczi

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Działacz społeczny, dziennikarz i pisarz. Starosta pucki (1998-2009) i prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (2004-2010). Pomysłodawca Radia Kaszëbë. Współzałożyciel Stowarzyszenia Osób Narodowości Kaszubskiej „Kaszëbskô Jednota”.

Related posts

naja-szkola-wejherowo-mikolajki

Mikołaju, chroń Najõ Szkòłã!

U nas już był! Mikołaju, ale to były super chwile! Chroń Najõ Szkòłã przed wilkami i wzburzonym morzem! 🙂 Kòl nas won jú béł! Mjikloszú, to cë bëłë ale fejn sztútë! Chronji Najõ Szkòłã wod vjilkóv ë sztormòvéwo mòrza! 🙂 Bóg zaplac @Klebbów Matis Podobne

Więcej