Europejski Dzień Języków | European Languages Day

Ładowanie Wydarzenia

Europejski Dzień Języków | European Languages Day

26 wrzesień 2024

Europejski Dzień Języków został ustanowiony wspólnie przez Komisję Europejską i Radę Europy – organizację, która reprezentuje 800 mln Europejczyków z 47 krajów. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie: ponad 200 języków europejskich, 24 języki urzędowe UE, około 60 języków regionalnych i języków mniejszości oraz wiele innych języków, których używają osoby z innych części świata.

Europejski Dzień Języków jest okazją do popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie. promowania różnorodności językowej i kulturowej, a także zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy i stymuluje rozwój przedsiębiorstw.