Tożsamość - Kompetencje - Przyszłość

Czesne i opłaty:
BS Puck | Konto: 68834800030000001760400008

1. Zgłoszenie

Polega na wypełnieniu e-formularza i nie zobowiązuje do podpisania umowy.

naja-szkola-wejherowo-przemyslowa-przedszkole-szkola-montessori

2. Spotkanie z rodzicami

Indywidualna rozmowa z obydwojgiem rodziców z przedstawicielem szkoły.

naja-szkola-wejherowo-organ-zalozycielski

3. Rozmowa z uczniem

Pozwala poznać kandydata – jego zainteresowania i oczekiwania.

naja-szkola-wejehrowo-montessori-pasja-edukacja-nowoczesna

4. Okres adaptacyjny

Umożliwia poznanie szkoły i nauczycieli oraz nawiązanie relacji z uczniami.

naja-szkola-wejherowo-rekrutacja-okres-adaptacyjny-montessori

5. Decyzja

Wpisanie dziecka na Listę uczniów i ustalenie terminu podpisania umowy.

naja-szkola-wejherowo-koniec-roku-szkolnego-2017

6. Formalności

Podpisanie umowy, złożenie załączników i opłacenie wpisowego.

naja-szkola-wejherowo-edukacja-jezykowa-cyfrowa-medialna
img

Montessori
Oddział przedszkolny
4-5-6 lat

Okres do 6 roku życia to według Marii Montessori najważniejszy etap budowania inteligencji i charakteru dziecka. W tym czasie jego chłonny umysł ma największe możliwości, a wewnętrzna energia i poznawcza wrażliwość napędza do niespotykanej aktywności i rozwoju. Dlatego w Naji Szkòłë nasze najmłodsze dzieci otaczamy kilkoma językami - polskim, kaszubskim, angielskim i niemieckim. Wierzymy, że to doskonały funadament dla kształcenia w pozostaych dziedzinach i rozwijania jakże ważnych umiejętnosći matematycznych. Zróżnicowanie wiekowe w grupie sprzyja rozwijaniu wzajemnej współpracy, wzmacnia poczucie wartości i wspomaga proces nabywania wiedzy. Edukacja przedszkolna realizowana jest w sposób zindywidualizowany w przestrzeni edukacyjnej umożliwiającej podejmowanie przez przedszkolaki wielostronnej aktywności. Nasi wychowawcy to ludzie z pasją. Posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne i dyplomy ukończenia kursu Montessori.

Organizatorzy

Montessori
Oddział wczesnoszkolny
I-II-III

Jesteśmy szkołą prywatną z uprawnieniami szkoły publicznej. Realizujemy podstawę programową MEN dla szkół dwujęzycznych – polsko-kaszubskich. Kształcimy w oparciu o pedagogikę Marii Montessori, która wspiera indywidualizację nauczania i rozwija m.in. kompetencje matematyczne. Zróżnicowanie wiekowe w grupie sprzyja rozwijaniu wzajemnej współpracy, wzmacnia poczucie wartości i wspomaga proces nabywania wiedzy. Nasi wychowawcy to ludzie z pasją, którzy lubią dzieci. Posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne i dyplomy ukończenia kursu Montessori. Zajęcia z dziećmi prowadzą też nauczyciele języków: angielskiego, niemieckiego, kaszubskiego oraz religii.

Przestrzeń edukacyjna
naja-szkola-wejherowo-montessori-zerowka
naja-szkola-wejherowo-cyfrowo

Językowo-cyfrowo-medialnie
Klasy IV-V-VI

Jesteśmy szkołą o profilu językowo-cyfrowo-medialnym z uprawnieniami szkoły publicznej. Realizujemy podstawę programową MEN dla szkół dwujęzycznych – polsko-kaszubskich. Kształcimy w oparciu o indywidualizację nauczania, ocenianie kształtujące i kompetencje kluczowe. Uczymy się głównie w szkole - nie mamy prac domowych - aktywnie jednak wykorzystujemy czas podczas zajęć lekcyjnych. Nasi wychowawcy to ludzie z pasją, którzy lubią dzieci.

Dlaczego Naja Szkòła?

Kompetencje kluczowe
Klasy VII-VIII

Jesteśmy szkołą o profilu językowo-cyfrowo-medialnym z uprawnieniami szkoły publicznej. Realizujemy podstawę programową MEN dla szkół dwujęzycznych – polsko-kaszubskich. Kształcimy w oparciu o indywidualizację nauczania, ocenianie kształtujące i kompetencje kluczowe. Uczymy się głównie w szkole - nie mamy prac domowych - aktywnie jednak wykorzystujemy czas podczas zajęć lekcyjnych. Skorzystaj z nowoczesnej edukacji w Naji Szkòłë z możliwością kontynowania nauki w naszym liceum o tym samym profilu.

Jak uczymy?
naja-szkola-wejherowo-kompetencje-kluczowe

Pytania i odpowiedzi

Co to jest pedagogika Montessori?
Gdzie odbywają się zajęcia dla oddziału przedszkolnego?
Jaki jest ramowy plan dnia?
Czy jest dostępna świetlica i w jakich godzinach?
Czy szkoła zapewnia wyżywienie?
Co powinna zawierać wyprawka ``zerówkowicza``?
Czesne 2020/21

Bank Spółdzielczy w Pucku: 68834800030000001760400008

440
 • Wpisowe: 500 zł – płatne jednorazowo za każde dziecko, nie podlega zwrotowi.
 • Zniżka dla rodzeństw: 275 zł za drugie i każde kolejne dziecko.
 • Opłaty za posiłek obiadowy: do 11 zł za jeden obiad – płatne na koniec miesiąca.
 • Ubezpieczenie dziecka: ok. 40 zł rocznie.
 • Komitet rodzicielski: 75 zł rocznie.
 • Materiały plastyczne i szkolne: 150 zł za semestr.
 • Materiały do języka angielskiego i niemieckiego: ok. 150 zł
 • Inne opłaty: np. muzeum, kino, teatr, wycieczka, wyjazdy zagraniczne.
Dlaczego szkoła dwujęzyczna?
Co to jest pedagogika Montessori?
Gdzie odbywają się zajęcia dla uczniów I-III?
Jaki jest ramowy plan dnia?
Czy jest dostępna świetlica i w jakich godzinach?
Czy szkoła zapewnia wyżywienie?
Co powinna zawierać wyprawka ``wczesnoszkolniaka``?
Jakich języków uczą się dzieci w klasach I-III?
Czesne 2020/21

Bank Spółdzielczy w Pucku: 68834800030000001760400008

440
 • Wpisowe: 500 zł – płatne jednorazowo za każde dziecko, nie podlega zwrotowi.
 • Zniżka dla rodzeństw: 275 zł za drugie i każde kolejne dziecko.
 • Opłaty za posiłek obiadowy: do 11 zł za jeden obiad – płatne na koniec miesiąca.
 • Ubezpieczenie dziecka: ok. 40 zł rocznie.
 • Komitet rodzicielski: 75 zł rocznie.
 • Materiały plastyczne i szkolne: 150 zł za semestr.
 • Materiały do języka angielskiego i niemieckiego: ok. 150 zł
 • Inne opłaty: np. muzeum, kino, teatr, wycieczka, wyjazdy zagraniczne.
Dlaczego szkoła dwujęzyczna?
Gdzie odbywają się zajęcia dla klas IV-VI?
Jaki jest ramowy plan dnia?
Czy jest dostępna świetlica?
Czy szkoła zapewnia wyżywienie?
Jakich języków uczą się dzieci klasach IV-VI?
Czesne 2020/21

Bank Spółdzielczy w Pucku: 68834800030000001760400008.

440
 • Wpisowe: 500 zł – płatne jednorazowo za każde dziecko, nie podlega zwrotowi.
 • Zniżka dla rodzeństw: 275 zł za drugie i każde kolejne dziecko.
 • Opłaty za posiłek obiadowy: do 11 zł za jeden obiad – płatne na koniec miesiąca .
 • Ubezpieczenie dziecka: ok. 40 zł rocznie.
 • Komitet rodzicielski: 75 zł rocznie.
 • Materiały plastyczne i szkolne: 150 zł za semestr.
 • Materiały do języka angielskiego i niemieckiego: ok. 150 zł
 • Inne opłaty: np. muzeum, kino, teatr, wycieczka, wyjazdy zagraniczne.
Gdzie odbywają się zajęcia klas VII-VIII?
Jaki jest ramowy plan dnia?
Czy szkoła zapewnia wyżywienie?
Czesne 2020/21

Bank Spółdzielczy w Pucku: 68834800030000001760400008

440
 • Wpisowe: 500 zł – płatne jednorazowo za każde dziecko, nie podlega zwrotowi.
 • Zniżka dla rodzeństw: 275 zł za drugie i każde kolejne dziecko.
 • Opłaty za posiłek obiadowy: do 11 zł za jeden obiad – płatne na koniec miesiąca .
 • Ubezpieczenie dziecka: ok. 40 zł rocznie.
 • Komitet rodzicielski: 75 zł rocznie.
 • Materiały plastyczne i szkolne: 150 zł za semestr.
 • Materiały do języka angielskiego i niemieckiego: ok. 150 zł
 • Inne opłaty: np. muzeum, kino, teatr, wycieczka, wyjazdy zagraniczne.