Tożsamość - Kompetencje - Przyszłość

Czesne i opłaty:
Bank Spółdzielczy w Pucku
Nr konta: 68834800030000001760400008

ETAPY REKRUTACJI

1. Zgłoszenie

Polega na wypełnieniu e-formularza i nie zobowiązuje do podpisania umowy.

naja-szkola-wejherowo-przemyslowa-przedszkole-szkola-montessori

2. Spotkanie z rodzicami

Indywidualna rozmowa z obydwojgiem rodziców z przedstawicielem szkoły.

naja-szkola-wejherowo-organ-prowadzacy

3. Rozmowa z uczniem

Pozwala poznać kandydata – jego zainteresowania i oczekiwania.

naja-szkola-wejehrowo-montessori-pasja-edukacja-nowoczesna

4. Okres adaptacyjny

Umożliwia poznanie szkoły i nauczycieli oraz nawiązanie relacji z uczniami.

naja-szkola-wejherowo-rekrutacja-okres-adaptacyjny-montessori

5. Decyzja

Wpisanie dziecka na Listę uczniów i ustalenie terminu podpisania umowy.

naja-szkola-wejherowo-koniec-roku-szkolnego-2017

6. Formalności

Podpisanie umowy, złożenie załączników i opłacenie wpisowego.

naja-szkola-wejherowo-edukacja-jezykowa-cyfrowa-medialna

KOSZT NAUKI 2023/24

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY I SZKOŁA

PŁATNE JEDNORAZOWO PO PODPISANIU UMOWY ZA KAŻDE DZIECKO - NIE PODLEGA ZWROTOWI

600
PŁATNE PRZEZ 12 MIESIĘCY W ROKU

Do 10. każdego miesiąca

660
PŁATNE PRZEZ 12 MIESIĘCY W ROKU

Do 10. każdego miesiąca

660
PŁATNE PRZEZ 12 MIESIĘCY W ROKU

Do 10. każdego miesiąca

660
PŁATNE PRZEZ 12 MIESIĘCY W ROKU

Do 10. każdego miesiąca

680
PŁATNE PRZEZ 10 MIESIĘCY W ROKU - OD WRZEŚNIA DO CZERWCA

Do 10. każdego miesiąca

800
ZA DRUGIE I KAŻDE KOLEJNE DZIECKO

ZNIŻKA PRZYSŁUGUJE UCZNIOWI, KTÓREGO RODZEŃSTWO JUŻ UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA/SZKOŁY.

%10
  • Opłaty za posiłek obiadowy: 13 zł za jeden obiad – płatne na koniec miesiąca.
  • Ubezpieczenie dziecka: 40 zł rocznie.
  • Materiały plastyczne i szkolne: 150 zł za semestr.
  • Inne: np. muzeum, kino, teatr, wycieczka, wyjazdy zagraniczne
img

Montessori
Oddział przedszkolny
3-4-5 lat

Okres do 6 roku życia to według Marii Montessori najważniejszy etap budowania inteligencji i charakteru dziecka. W tym czasie jego chłonny umysł ma największe możliwości, a wewnętrzna energia i poznawcza wrażliwość napędza do niespotykanej aktywności i rozwoju. Dlatego w Naji Szkòłë nasze najmłodsze dzieci otaczamy kilkoma językami - polskim, kaszubskim, angielskim i niemieckim. Wierzymy, że to doskonały fundament dla kształcenia w pozostałych dziedzinach i rozwijania jakże ważnych umiejętności matematycznych. Zróżnicowanie wiekowe w grupie sprzyja rozwijaniu wzajemnej współpracy, wzmacnia poczucie wartości i wspomaga proces nabywania wiedzy. Edukacja przedszkolna realizowana jest w sposób zindywidualizowany w przestrzeni edukacyjnej umożliwiającej podejmowanie przez przedszkolaki wielostronnej aktywności. Nasi wychowawcy to ludzie z pasją. Posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne i dyplomy ukończenia kursu Montessori.

Organizatorzy

Montessori
Oddział wczesnoszkolny
I-II-III

Jesteśmy szkołą prywatną z uprawnieniami szkoły publicznej. Realizujemy podstawę programową MEN dla szkół dwujęzycznych – polsko-kaszubskich. Kształcimy w oparciu o pedagogikę Marii Montessori, która wspiera indywidualizację nauczania i rozwija m.in. kompetencje matematyczne. Zróżnicowanie wiekowe w grupie sprzyja rozwijaniu wzajemnej współpracy, wzmacnia poczucie wartości i wspomaga proces nabywania wiedzy. Nasi wychowawcy to ludzie z pasją, którzy lubią dzieci. Posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne i dyplomy ukończenia kursu Montessori. Zajęcia z dziećmi prowadzą też nauczyciele języków: angielskiego, niemieckiego, kaszubskiego oraz religii.

Przestrzeń edukacyjna
naja-szkola-wejherowo-montessori-zerowka
naja-szkola-wejherowo-cyfrowo

Językowo-cyfrowo-medialnie
Klasy IV-V-VI

Jesteśmy szkołą o profilu językowo-cyfrowo-medialnym z uprawnieniami szkoły publicznej. Realizujemy podstawę programową MEN dla szkół dwujęzycznych – polsko-kaszubskich. Kształcimy w oparciu o indywidualizację nauczania, ocenianie kształtujące i kompetencje kluczowe. Uczymy się głównie w szkole - nie mamy prac domowych - aktywnie jednak wykorzystujemy czas podczas zajęć lekcyjnych. Nasi wychowawcy to ludzie z pasją, którzy lubią dzieci.

Dlaczego Naja Szkòła?

Kompetencje kluczowe
Klasy VII-VIII

Jesteśmy szkołą o profilu językowo-cyfrowo-medialnym z uprawnieniami szkoły publicznej. Realizujemy podstawę programową MEN dla szkół dwujęzycznych – polsko-kaszubskich. Kształcimy w oparciu o indywidualizację nauczania, ocenianie kształtujące i kompetencje kluczowe. Uczymy się głównie w szkole - nie mamy prac domowych - aktywnie jednak wykorzystujemy czas podczas zajęć lekcyjnych. Skorzystaj z nowoczesnej edukacji w Naji Szkòłë z możliwością kontynowania nauki w naszym liceum o tym samym profilu.

Jak uczymy?
naja-szkola-wejherowo-kompetencje-kluczowe