Sekretariat NAJA SZKÒŁA
ul. Przemysłowa 20 A, 84-200 Wejherowo
+ 48 607 155 820

  • 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/21. Dzieci wraz z rodzicami z oddziału przedszkolnego Montessori 4-6 lat oraz klas: Montessori I Montessori II-III zapraszamy na godz. 9:00 na krótką część oficjalną w budynku szkoły przy Przemysłowej 20 A. Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas IV-VIII odbędzie się o godz. 11:00 w drugim z naszych obiektów – przy Sikorskiego 78 A (Wejherowo-Śmiechowo). Więcej informacji w zakładkach: MONTESSORI, KLASY IV-VI, KLASY VII-VIII.
  • Jak podkreśla Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia, z zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
  • Rodziców nowo przyjętych uczniów klas: Montessori 4-6 lat, Montessori I, Montessori II-III  oraz klas IV-VIII prosimy o zapoznanie się z „Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Naji Szkòłë” oraz wypełnienie elektronicznej Deklaracji bezpieczeństwa ws. COVID-19. Deklarację – podpisaną przez obydwojga rodziców – należy przekazać uczniom lub wychowawcom.

Rok szkolny 2020/21

No Events Found

WRZESIEŃ

naja-szkola-wejherowo-covid-19-bezpieczenstwo
naja-szkola-polkolonie-2019
Półkolonie w Mieście
27-31 VII i 3-7 VIII
Więcej
  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla dzieci i rodziców z oddziału przedszkolnego Montessori 4-6 lat oraz klas Montessori I i Montessori II-III, odbędzie się 1 września 2020 r. o godzinie 9.00, w budynku przy Przemysłowej 20 A. Po krótkiej części oficjalnej 1 września, zaplanowaliśmy integrację dzieci i rodziców grupy przedszkolnej Montessori, która potrwa maksymalnie do 12.30. Dla uczniów klas I-III zajęcia w dniu 1 września potrwają również do 12.30, natomiast świetlica czynna będzie do 16.00.
  • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający /odbierający uczniów do / ze szkoły powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. Można wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 w Naji Szkòle dla uczniów klas IV-VI odbędzie się 1 września 2020 r. na godzinę 11.00 w budynku przy Sikorskiego 78 A (Wejherowo-Śmiechowo). Uroczystość potrwa do godziny 13.00. Później uczniowie udadzą się do swoich domów.
  • Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego należy pamiętać, by przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekować ręce. Ważne też, by unikać większych skupisk uczniów, zachowując dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
  • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 w Naji Szkòle dla uczniów klas VII-VIII odbędzie się 1 września 2020 r. na godzinę 11.00 w budynku przy Sikorskiego 78 A (Wejherowo-Śmiechowo). Uroczystość potrwa do godziny 13.00. Później uczniowie udadzą się do swoich domów.
  • Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego należy pamiętać, by przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekować ręce. Ważne też, by unikać większych skupisk uczniów, zachowując dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
REKRUTACJA 2020/21
Rodziców zainteresowanych zapisami na rok szkolny 2020/21 zapraszamy do odwiedzenia zakładki Rekrutacja, gdzie dostępny jest m.in. Formularz zgłoszeniowyinformacja o kosztach nauczania oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Tegoroczny nabór prowadzony jest do oddziałów Montessori: Przedszkolaki (4, 5 i 6 lat) i „Wczesnoszkolniacy” (I-III) oraz Klas IV-VII.

Blog Naja Szkòła

Naja Szkòła | Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa w Wejherowie

img

Tożsamość - Kompetencje - Przyszłość

15

Maks. liczba uczniów w klasie

7

Klasy w roku szkolnym 2020/21

22

Dostępna liczba miejsc

440

Czesne w roku szkolnym 2020/21

img

Rekrutacja

Poznaj Naja Szkòła

Realizujemy podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół dwujęzycznych. Zajęcia odbywają się w językach – polskim i kaszubskim – oraz poszerzone są o intensywną edukację językowo-cyfrowo-medialną. Rekrutacja trwa cały rok. We wrześniu i marcu organizujemy Dzień Otwarty.

Więcej

Przeczytaj nasz Statut

Prosimy o uważne zapoznanie się ze Statutem szkoły. Szczegółowo określa on zadania, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Naja Szkòła. Omawia model oceniania kształtującego, który realizowany jest w naszej szkole. Wyjaśnia także zasady edukacji dwujęzycznej.

Więcej

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy

Za pośrednictwem elektronicznego Formularza zgłoszeniowego wyrażacie Państwo wstępne zainteresowanie udziałem w procesie rekrutacyjnym. Wypełnienie deklaracji nie oznacza zapisania dziecka do szkoły. Przyjęcie następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej pomiędzy rodzicami a szkołą.

Więcej