• Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 obejmuje nabór do: Klasy I, Klasy II, Klasy IV i Klasy V.
 • Zgłoszenie ucznia przez rodziców jest jednoznaczne z oświadczeniem woli objęcia ucznia nauką języka kaszubskiego oraz akceptacją Statutu Naja Szkòła.
 • Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy rodzicami a organem prowadzącym szkołę.
 • Zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
 • Zajęcia odbywają się w godzinach od 8:45 do 15:20.
 • Świetlica jest czynna od 6:45 do 8:45 oraz od 15:20 do 17:00.
 • O 12:15 jemy obied, który dostarcza Catering Gusto.
 • Po obiedzie myjemy zęby pastą z ksylitolem.
 • O 9:30 i 14:30 jemy przyniesione z domu drugie śniadanie.
 • W szkole nie spożywamy słodyczy i napojów smakowych.
 • Nie odrabiamy lekcji, bo uczymy się w szkole.
 • Nie potrzebujemy wielkich plecaków – wystarczy, że zmieszczą duże  pudełko śniadaniowe.
 • WF odbywa się na szkolnej auli oraz na sali fitness w Bolszewie.

W roku szkolnym 2018/19 obowiązują następujące opłaty:

Wpisowe (nie podlegające zwrotowi): 400 zł

Czesne dla 1 dziecka: 400 zł miesięcznie – płatne przez 12 miesięcy rocznie w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

Czesne dla 2 dzieci lub więcej: 250 zł za drugie i każde kolejne dziecko.

Opłaty za posiłek obiadowy: do 11 zł za jeden obiad

Ubezpieczenie dziecka: ok. 35 zł rocznie

Komitet rodzicielski: 75 zł rocznie

Materiały plastyczne i szkolne: 150 zł za semestr

Inne opłaty: np. muzeum, kino, teatr, wycieczka, wyjazdy zagraniczne

 • Nowoczesne metody nauczania oparte m.in. na dwujęzyczności i Umiejętnościach XXI wieku.
 • Chromebooki dla uczniów począwszy od Klasy II.
 • Interaktywna platforma MyEnglishLab uzupełniająca podręcznik BIG English.
 • 55-calowy monitor interaktywny i tablica interaktywna.
 • Lekcje w terenie z wykorzystanie szkolnego busa.
 • Kreatywna świetlica rano i po południu.
 • Wsparcie logopedyczne i psychologiczne.

Blog Naja Szkòła

Tożsamość Kompetencje Przyszłość

Skupiamy się na uczniu i jego predyspozycjach, nie na pracach domowych. Uczymy metodą projektową w oparciu o Umiejętności XXI wieku. Pomaga nam w tym platforma edukacyjna Google Classroom i Chromebooki. Stosujemy kształcenie mieszane i ocenianie kształtujące. Realizujemy podstawę programową MEN dla szkół dwujęzycznych – polsko-kaszubskich.

 • Dwujęzyczność: Rozwijamy umiejętności wielokulturowe ucząc w języku polskim i kaszubskim.
 • Kompetencje cyfrowe: Uczymy, jak świadomie i twórczo korzystać z technologii.
 • Edukacja medialna: Jak krytycznie wykorzystywać i tworzyć przekazy medialne.
 • Umiejętności XXI wieku: Praktyczna wiedza, by odnieść sukces w nowoczesnym świecie.
Więcej

Naja Szkòła | Prywatna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa

img

Profil językowo-cyfrowo-medialny

15

Maks. liczba uczniów w klasie

4

Klasy w roku szkolnym 2018/19

27

Dostępna liczba miejsc

400

Czesne w roku szkolnym 2018/19

Rekrutacja

img

Rozpoczęliśmy nabór na rok szkolny 2018/19

Informacja o szkole

Realizujemy podstawę programową MEN dla szkół dwujęzycznych. Zajęcia lekcyjne odbywają się w języku polskim i w języku kaszubskim. Aktualnie prowadzimy nabór do Klasy I, Klasy II, Klasy IV i Klasy V. Brak naboru do Klasy III.

Więcej

Zapoznaj się ze Statutem

Prosimy o uważne zapoznanie się ze Statutem szkoły. Szczegółowo określa on zadania, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Naja Szkòła. Przycisk „Więcej” przeniesie Państwa do elektronicznej wersji dokumentu.

Więcej

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego. W przypadku problemów, prosimy o kontakt z sekretariatem, gdzie zawsze można liczyć na pomoc. Aktualny formularz jest dostępny on-line od 19 marca.

Więcej