Sekretariat NAJA SZKÒŁA
ul. Przemysłowa 20 A
84-200 Wejherowo
+ 48 607 155 820

 • Nowy rok szkolny, to dla nas wszystkich – dla Państwa i Szkoły – nowe wyzwania na każdym etapie edukacji. Dziękujemy za powierzenie nam kształcenia Waszych dzieci i podopiecznych. Będziemy robili wszystko, by to kształcenie dało uczniom Naji Szkòłë klucze do wielowymiarowego współczesnego świata – potrzebne w nim kompetencje i umiejętności. Mamy nadzieję, że ominą nas choroby, epidemie i inne przeciwności losu, i że będziemy mogli zrealizować także nasze plany kształcenia stacjonarnego oraz te związane z wyjazdami edukacyjnymi i wycieczkami, których jesteśmy tak spragnieni. Rok szkolny 2021/22 otworzyliśmy 1 września o godz. 9:00 – w obydwu budynkach: na Przemysłowej (Montessori 0-III z oddziałem przedszkolnym) i Sikorskiego (klasy IV-VIII).

 • Kalendarz roku szkolnego 2021/22 – dostępny jest tutaj.
 • W roku szkolnym 2021/22 do grona edukatorów Naja Szkòła dołączyli nowi nauczyciele: Magdalena Klimek – edukacja wczesnoszkolna Montessori i edukacja dla bezpieczeństwa, Małgorzata Holajn-Herba – pedagog, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze, Mateusz Meyer – język kaszubski oraz historia i kultura Kaszubów. Więcej>>
 • Spotkania z wychowawcami w ramach Klubu Rodzica poświęcone organizacji bieżącego roku szkolnego zaplanowane są pomiędzy 20 a 30 września. 23 września (czwartek) o godz. 17:00 odbędą się spotkania dla klas IV-VIII.

 • Od 13 września można logować się do dziennika elektronicznego Vulcan. Przesłany link aktywacyjny jest ważny przez 24 godziny. Instrukcja, jak po raz pierwszy zalogować się do e-dziennika dostępna jest tutaj. Dostęp możliwy jest także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej. Wideoporadnik, jak używać aplikacji Dzienniczek Vulcan znajduje się tutaj.

 • Do tworzenia, dystrybucji i oceniania zadań w formie elektronicznej uczniowie i nauczyciele korzystają z Google Classroom oraz pozostałych aplikacji  wchodzących w skład pakietu narzędzi w chmurze Google Workspace for Education.
 • By promować wśród dzieci zdrową dietę, w ramach „Programu dla szkół” uczniowie klas I-V otrzymują w szkole owoce i warzywa oraz produkty mleczne. Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami, pomysłami i poradami na temat zdrowego żywienia.
 • Prosimy o regularne i terminowe opłaty czesnego – do 10. dnia każdego miesiąca, na konto: 68 8348 0003 0000 0017 6040 0008. Przypominamy, że czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku. Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały semestr lub rok szkolny. Do 10 września wznosimy także o opłatę za materiały plastyczne – 150 zł. Obiady rozliczane są na koniec miesiące na podstawie listy obecności.
 • Bus szkolny (8 miejsc) pomiędzy Przemysłową (Klasy 0-III i Przedszkole) a Sikorskiego (Klasy IV-VIII) odjeżdża o 7:20 sprzed budynku na Przemysłowej 20 A. Przystanek w Bolszewie – o 7:30. Koszt miesięczny: 50 zł.
 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

 • Dostępne są jeszcze miejsca w Oddziale Przedszkolnym Montessori dla 3-, 4- i 5-latków. Więcej: Rekrutacja 2021/22.

Rok szkolny 2021/22

16 czerwiec, czwartek - -

E-dziennik – ZALOGUJ SIĘ

Google Classroom – ZALOGUJ SIĘ
naja-szkoła-wejherowo-nauka-zdalna

Anna Kościukiewicz-Jabłońska

Dyrektor Naja Szkòła

Sekretariat: Klaudia Kleina

+48 607 155 820

sekretariat@najaszkola.eu

Oferty pracy

Informatyka – Klasy IV-VIII

Praca: Nauczyciel | Rok szkolny: 2021/22, 2022/23
Budynek: ul. Sikorskiego 78 A
Kontakt: sekretariat@najaszkola.eu

Język polski – Klasy IV-VIII

Praca: Nauczyciel | Rok szkolny: 2022/23
Budynek: ul. Sikorskiego 78 A
Kontakt: sekretariat@najaszkola.eu

Biologia – Klasy IV-VIII

Praca: Nauczyciel | Rok szkolny: 2022/23
Budynek: ul. Sikorskiego 78 A
Kontakt: sekretariat@najaszkola.eu

 • Wychowawca: Anna OsiakPedagog szkolny: Małgorzata Holajn-Herba
 • Aktualny plan zajęć można sprawdzić (i wydrukować) w przeglądarce internetowej klikając następujący link: Oddział Przedszkolny Montessori 3-5 lat. Warto pamiętać, by zmienić domyślny widok kalendarza – z Miesiąca na Plan dnia.
 • Obiady dostarcza Catering Gusto. Koszt jednego posiłku: 10,50 zł. Menu na bieżący tydzień dostępne jest tutaj.
 • Do dyspozycji rodziców jest parking przy budynku Naji Szkòłã przy ul. Przemysłowej 20 A, gdzie mieści się Oddział przedszkolny Montessori dla 3-, 4- i 5-latków.
 • Zapewniamy opiekę od 7:00 do 17:00. Zajęcia przedszkolne trwają się o 8:45 do 13:30. Zajęcia opiekuńcze w ramach świetlicy szkolnej odbywają się w godz. 7:00-8:45 i 15:00-17:00.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub używać rękawiczek jednorazowych.
naja-szkola-montessori-wejherowo

Wolne od zajęć

 • Wychowawcy: Klasa 0-1: Magdalena Klimek, Klasa II – Iwona Ladach, Klasa III – Ewa Pasecka. Pedagog szkolny: Małgorzata Holajn-Herba.
 • Aktualny plan zajęć można sprawdzić (i wydrukować) w przeglądarce internetowej klikając na wybrany link: Klasa Montessori 0-I, Klasa Montessori II, Klasa III. Warto pamiętać, by zmienić domyślny widok kalendarza – z Miesiąca na Plan dnia.
 • Do dyspozycji rodziców jest parking przy budynku Naji Szkòłã przy ul. Przemysłowej 20 A w Wejherowie, gdzie swoją siedzibę ma Oddział wczesnoszkolny Montessori 0-III.
 • Obiady dostarcza Catering Gusto. Koszt jednego posiłku: 10,50 zł. Menu na bieżący tydzień dostępne jest tutaj.
 • Zapewniamy opiekę od 7:00 do 17:00. Zajęcia dydaktyczne trwają się o 8:45 do 13:30. Zajęcia opiekuńcze w ramach świetlicy szkolnej odbywają się w godz. 7:00-8:45 i 15:00-17:00.
 • Zdjęcia do legitymacji szkolnych prosimy dostarczyć do sekretariatu.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub używać rękawiczek jednorazowych.
 • Uczeń posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
naja-szkola-wejherowo-montessori-edukacja0wczesnoszkolna

Wolne od zajęć

 • Wychowawcy zapraszają na pierwszy w bieżącym roku szkolnym Klub Rodzica dla klas IV-VIII. Spotkanie odbędzie się w czwartek (23 września) o godz. 17:00 w budynku przy ul. Sikorskiego 78 A i poświęcone będzie organizacji roku szkolnego 2021/22.
 • Wychowawcy: Klasa IV-V – Magdalena Marcinkiewicz (konsultacje w poniedziałki: 15:00-16:00), Klasa VI – Małgorzata Holaj-Herba (konsultacje w czwartki: 15:00-16:00), Klasa VII – Marek Nowicki (konsultacje w piątki: 15:00-16:00), Klasa VIII – Patrycja Marszewska (konsultacje w czwartki: 13:30-14:15). Pedagog szkolny: Małgorzata Holaj-Herba.
 • Aktualny plan zajęć można sprawdzić (i wydrukować) w przeglądarce internetowej klikając wybrany link: Klasa IV-V, Klasa VI, Klasa VII, Klasa VIII. Warto pamiętać, by zmienić domyślny widok kalendarza – z Miesiąca na Plan dnia.
 • Obiady dostarcza Catering Gusto. Koszt jednego posiłku: 12,00 zł. Menu na bieżący tydzień dostępne jest tutaj.
 • W budynku przy ul. Sikorskiego 78 A w Wejherowie, gdzie uczą się klasy IV-VIII, zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godz. 8:00. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkolnych w ramach zajęć dodatkowych do godz. 16:00.
 • Kalendarz zajęć dodatkowych i wyrównawczych dostępny będzie do 30 września.
 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2022: język polski24 maja (wtorek), godz. 9:00, matematyka25 maja (środa), godz. 9:00, język angielski26 maja (czwartek), godz. 9:00.
naja-szkola-sikorskiego

Wolne od zajęć

Blog "Czas Naji Szkòłë"

img

Rekrutacja

Poznaj Naja Szkòła

Realizujemy podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół dwujęzycznych. Zajęcia odbywają się w językach – polskim i kaszubskim – oraz poszerzone są o intensywną edukację językowo-cyfrowo-medialną. Rekrutacja trwa cały rok. We wrześniu i marcu organizujemy Dzień Otwarty.

Więcej

Przeczytaj nasz Statut

Prosimy o uważne zapoznanie się ze Statutem szkoły. Szczegółowo określa on zadania, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Naja Szkòła. Omawia model oceniania kształtującego, który realizowany jest w naszej szkole. Wyjaśnia także zasady edukacji dwujęzycznej.

Więcej

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy

Za pośrednictwem elektronicznego Formularza zgłoszeniowego wyrażacie Państwo wstępne zainteresowanie udziałem w procesie rekrutacyjnym. Wypełnienie deklaracji nie oznacza zapisania dziecka do szkoły. Przyjęcie następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej pomiędzy rodzicami a szkołą.

Więcej