• 6 grudnia o godz. 11.00 Naja Szkòłã odwiedził św. Mikołaj, który oczywiście pojawił się z prezentami. Po wspólnym obiedzie z dziećmi, św. Mikołaj dalej ruszył w drogę.
 • 30 listopada dzięki staraniom – mamy Oli, taty Eryka i wychowawcy Patrycji Kotłowskiej – uczniowie Klasy V spędzili w Naji Szkòłe Noc matematyczno-historyczno-językową. Nie zabrakło pizzy, ułamków, geometrii przestrzennej, postaci z mitologii greckiej mówiących po angielsku (!) i wróżb andrzejkowych.
 • 29 listopada dyrektor Andrzej Gredecki i nauczyciel języka angielskiego Patrycja Kotłowska wzięli udział w Lokalnych Spotkaniach Warsztatowych w ramach programu Szkoły z Klasą 2.0, które odbędą się w Olsztynie.
 • 27 listopada zajęcia wychowania fizycznego wracają do formuły zimowej i do wiosny znów odbywać się będą w Akademii Sportów Walki i Fitness FREE FIGHT w Bolszewie.
 • 26 LISTOPADA do zespołu Naji Szkòłë dołączyły: nauczycielka religii Agnieszka Kowalke i wychowawca świetlicy popołudniowej Sylwia Roicka – specjalizująca się m.in. we wczesnej edukacji z terapią pedagogiczną.
Mikołajki obchodzimy w rocznicę śmierci biskupa Miry - św. Mikołaja. Biskup nie miał czerwonego stroju i czapki. Nie latał saniami zaprzęgniętymi w renifery. Na dawnych rysunkach przedstawiany jest w infule na głowie i z pastorałem w ręku.
 • Jesteśmy szkołą o profilu językowo-cyfrowo-medialnym, realizujemy podstawę programową MEN dla szkół dwujęzycznych – polsko-kaszubskich. Nasze priorytety edukacyjne to Tożsamość-Kompetencje-Przyszłość
 • Zajęcia odbywają się w godzinach od 8:45 do 15:20. Nie mamy prac domowych, bo uczymy się w szkole. Pilnie jednak uczestniczmy w zajęciach i nie spóźniamy się.
 • Świetlica jest czynna od 6:45 do 8:45 oraz od 15:20 do 17:00. O 12:15 jemy obiad, który dostarcza Catering Gusto. Po obiedzie obowiązkowo myjemy zęby pastą z ksylitolem. O 9:30 i 14:30 jemy przyniesione z domu drugie śniadanie.
 • W szkole nie spożywamy słodyczy i napojów smakowych. Nie używamy też telefonów komórkowych. Nie nosimy wielkich plecaków.
 • Przerwy spędzamy na świeżym powietrzu. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na szkolnym placu oraz na sali fitness w Bolszewie.
 • Rekrutacja trwa przez cały rok. Udział w rekrutacji polega na wypełnieniu elektronicznego Formularza zgłoszeniowego.
 • W roku szkolnym 2018/19 mamy następujące klasy: I, II, IV i V. Pierwszeństwo w naborze posiadają dzieci, których rodzeństwo uczy się już w Naja Szkòła.
 • Zgłoszenie ucznia przez rodziców jest jednoznaczne z oświadczeniem woli objęcia ucznia nauką języka kaszubskiego oraz akceptacją Statutu Naja Szkòła.
 • Wymagane załączniki, których skany należy przesłać na adres: sekretariat@najaszkola.eu: Akt urodzenia, Informacja na temat zachowania ucznia i wyników w nauce za ostatni semestr (Klasy II-V), Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (Klasa I), Świadectwo ukończenia klasy programowo niższej (Klasy II-V), Orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy rodzicami a organem prowadzącym szkołę.

Klasy w roku szkolnym 2018/19

Klasa 1 95%
Klasa 2 95%
Klasa 4 97%
Klasa 5 85%

Zachęcamy do umówienia się na spotkanie – tel. 607 155 820.

 • Wpisowe: 400 zł – płatne jednorazowo za każde dziecko, nie podlega zwrotowi.
 • Czesne dla 1 dziecka: 400 zł miesięcznie – płatne przez 12 miesięcy rocznie w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.
 • Czesne dla 2 dzieci lub więcej: 250 zł za drugie i każde kolejne dziecko.
 • Opłaty za posiłek obiadowy: do 11 zł za jeden obiad.
 • Ubezpieczenie dziecka: ok. 35 zł rocznie.
 • Komitet rodzicielski: 75 zł rocznie.
 • Materiały plastyczne i szkolne: 150 zł za semestr.
 • Inne opłaty: np. muzeum, kino, teatr, wycieczka, wyjazdy zagraniczne.

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Pucku – 68834800030000001760400008.

Blog Naja Szkòła

Naja Szkòła | Prywatna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa

img

Profil językowo-cyfrowo-medialny

15

Maks. liczba uczniów w klasie

4

Klasy w roku szkolnym 2018/19

10

Dostępna liczba miejsc

400

Czesne w roku szkolnym 2018/19

img

Rekrutacja

Poznaj Naja Szkòła

Realizujemy podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół dwujęzycznych. Zajęcia odbywają się w językach – polskim i kaszubskim – oraz poszerzone są o intensywną edukację językowo-cyfrowo-medialną. Rekrutacja trwa cały rok. We wrześniu i marcu organizujemy Dzień Otwarty.

Więcej

Przeczytaj nasz Statut

Prosimy o uważne zapoznanie się ze Statutem szkoły. Szczegółowo określa on zadania, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Naja Szkòła. Omawia model oceniania kształtującego, który realizowany jest w naszej szkole. Wyjaśnia także zasady edukacji dwujęzycznej.

Więcej

Wypełnij e-formularz

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego. W przypadku problemów, prosimy o kontakt z sekretariatem, gdzie zawsze można liczyć na pomoc w wypełnieniu wniosku. Aktualny formularz jest dostępny on-line od 19 marca.

Więcej