• Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 obejmuje nabór do: Klasy I, Klasy II, Klasy IV i Klasy V. Na dzień 19 marca dysponujemy 27 miejscami. Pierwszeństwo w naborze posiadają dzieci, których rodzeństwo uczy się już w Naja Szkòła.
 • Zgłoszenie ucznia przez rodziców jest jednoznaczne z oświadczeniem woli objęcia ucznia nauką języka kaszubskiego oraz akceptacją Statutu Naja Szkòła.
 • Udział w rekrutacji polega na wypełnieniu elektronicznego Formularza zgłoszeniowego.
 • Jednocześnie, na adres: sekretariat@najaszkola.eu prosimy o przesłanie skanów niezbędnych załączników: Aktu urodzenia, Informacji na temat zachowania ucznia i wyników w nauce za ostatni semestr (Klasy II-V), Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (Klasa I), Świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (Klasy II-V), Orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy rodzicami a organem prowadzącym szkołę.

Sprawdź wolne miejsca!

Klasa 1 95%
Klasa 2 95%
Klasa 4 70%
Klasa 5 85%

W lipcu Sekretariat czynny od 10:00 do 13:00.

 • Wpisowe: 400 zł – płatne jednorazowo za każde dziecko, nie podlega zwrotowi.
 • Czesne dla 1 dziecka: 400 zł miesięcznie – płatne przez 12 miesięcy rocznie w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.
 • Czesne dla 2 dzieci lub więcej: 250 zł za drugie i każde kolejne dziecko.
 • Opłaty za posiłek obiadowy: do 11 zł za jeden obiad.
 • Ubezpieczenie dziecka: ok. 35 zł rocznie.
 • Komitet rodzicielski: 75 zł rocznie.
 • Materiały plastyczne i szkolne: 150 zł za semestr.
 • Inne opłaty: np. muzeum, kino, teatr, wycieczka, wyjazdy zagraniczne.
 • Zajęcia odbywają się w godzinach od 8:45 do 15:20.
 • Nie mamy prac domowych, bo uczymy się w szkole.
 • Świetlica jest czynna od 6:45 do 8:45 oraz od 15:20 do 17:00.
 • O 12:15 jemy obiad, który dostarcza Catering Gusto.
 • Po obiedzie myjemy zęby pastą z ksylitolem.
 • O 9:30 i 14:30 jemy przyniesione z domu drugie śniadanie.
 • W szkole nie spożywamy słodyczy i napojów smakowych.
 • Nie używamy telefonów komórkowych.
 • Nie potrzebujemy wielkich plecaków – wystarczy, że zmieszczą duże  pudełko śniadaniowe.
 • WF odbywa się na szkolnej auli oraz na sali fitness w Bolszewie.
 • Jesteśmy szkołą o profilu językowo-cyfrowo-medialnym.
 • Realizujjemy podstawę programową MEN dla szkół dwujęzycznych – polsko-kaszubskich.
 • Tożsamość-Kompetencje-Przyszłość to nasze priorytety edukacyjne.
 • Rozwijamy umiejętności wielokulturowe ucząc w języku polskim i kaszubskim oraz ucząc innych języków: angielskiego i niemieckiego.
 • Skupiamy się na uczniu i jego predyspozycjach, nie na pracach domowych.
 • Stosujemy kształcenie mieszane i ocenianie kształtujące.
 • Uczymy metodą projektową w oparciu o Umiejętności XXI wieku.
 • Wykorzystujemy platformę edukacyjną Google Classroom i Chromebooki.
 • Zapewniamy wsparcie logopedyczne i psychologiczne.

Blog Naja Szkòła

Wiosenna flora i fauna aż się do nas śmiała

To béł pò prôwdze słuńcowi tidzeń. Jaż sã chcalo bùten bëc, jak naje dzecë z klas ë I. W Kãpinie, kòl lesyństwa „Mùza”, òni so mielë razã ze szkólnyma plasticzno-rodowé warkòwnie zrobioné. Zymkòwô flora ë faùna jaż sã do nas tak ùsmiewała. Gdy mowa o zajęciach plastycznych czy przyrodniczych, to najlepiej wyruszyć w teren. Mogły

Więcej

Wakacje | 23.06-31.08

Wakacje | 23.06-31.08

23
Cze

-

Naja Szkòła

Naja Szkòła | Prywatna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa

img

Profil językowo-cyfrowo-medialny

15

Maks. liczba uczniów w klasie

4

Klasy w roku szkolnym 2018/19

27

Dostępna liczba miejsc

400

Czesne w roku szkolnym 2018/19

Rekrutacja

img

Rozpoczęliśmy nabór na rok szkolny 2018/19

Informacja o szkole

Realizujemy podstawę programową MEN dla szkół dwujęzycznych. Zajęcia lekcyjne odbywają się w języku polskim i w języku kaszubskim. Aktualnie prowadzimy nabór do Klasy I, Klasy II, Klasy IV i Klasy V. Brak naboru do Klasy III.

Więcej

Zapoznaj się ze Statutem

Prosimy o uważne zapoznanie się ze Statutem szkoły. Szczegółowo określa on zadania, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Naja Szkòła. Przycisk „Więcej” przeniesie Państwa do elektronicznej wersji dokumentu.

Więcej

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego. W przypadku problemów, prosimy o kontakt z sekretariatem, gdzie zawsze można liczyć na pomoc. Aktualny formularz jest dostępny on-line od 19 marca.

Więcej