• 18 i 19 marca odbyły się Dni Otwarte Naji Szkòłe. Dziękujemy rodzicom i dzieciom za zainteresowanie nauką w nowoczesnej placówce o profilu językowo-cyfrowo-medialnym.
 • 22 lutego zakończyły się ferie zimowe. Dzieci w wieku 6-11 lat mogły uczestniczyć w półkoloniach, które odbywały się w terminach: 11-15 i 18-22 lutego. Program obejmował m.in. zdrowy i smaczny obiad, gry i zabawy w języku kaszubskim, angielskim i niemieckim, warsztaty w Radiu Kaszëbë i aktywności na świeżym powietrzu.
 • 28 stycznia ruszyła integracyjna świetlica kaszubska dla dzieci, rodziców i dziadków – również spoza społeczności Naji Szkòłë. Razem chcemy przywrócić naszej rodzinie kaszubskiego ducha i język – nasze największe dziedzictwo kulturowe. Partnerem projektu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • 21 stycznia odbył się w Naji Szkółë Dzień Babci. Z tej okazji nasi uczniowie wspólnie z wychowawcami przygotowali specjalne niespodzianki dla swoich babci i dziadków.
 • 14 stycznia do zespołu edukatorów Naji Szkółë dołączyła Gracjana Pòtrekùs – architekt wnętrz i grafik komputerowy – która będzie prowadzić zajęcia z zakresu plastyki i techniki.
 • 12 stycznia dyrektor Andrzej Gredecki uczestniczył w warsztatach dla nauczycieli „Matematyka inaczej”, które odbywały się we Wrocławiu pod egidą Edukatorium – warsztatowni inspirującej do zmian i pokazującej, jak przejść z kultury nauczania do kultury uczenia.
 • 11 stycznia zakończyliśmy I okres roku szkolnego 2018/2019. Semestralne podsumowanie postępów ucznia zostanie przesłane drogą elektroniczną do 18 stycznia. W przypadku potrzeby indywidualnego spotkania z nauczycielem, można umawiać się za pośrednictwem wychowawcy lub naszego forum Grupy dyskusyjne Google.
 • Jesteśmy szkołą o profilu językowo-cyfrowo-medialnym, realizujemy podstawę programową MEN dla szkół dwujęzycznych – polsko-kaszubskich. Nasze priorytety edukacyjne to Tożsamość-Kompetencje-Przyszłość
 • Zajęcia odbywają się w godzinach od 8:45 do 15:20. Nie mamy prac domowych, bo uczymy się w szkole. Pilnie jednak uczestniczmy w zajęciach i nie spóźniamy się.
 • Świetlica jest czynna od 6:45 do 8:45 oraz od 15:20 do 17:00. O 12:15 jemy obiad, który dostarcza Catering Gusto. Po obiedzie obowiązkowo myjemy zęby pastą z ksylitolem. O 9:30 i 14:30 jemy przyniesione z domu drugie śniadanie.
 • W szkole nie spożywamy słodyczy i napojów smakowych. Nie używamy też telefonów komórkowych. Nie nosimy wielkich plecaków.
 • Przerwy spędzamy na świeżym powietrzu. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na szkolnym placu oraz na sali fitness w Bolszewie.
 • W roku szkolnym 2019/20 rekrutujemy do następujących klas: I, II, III, IV, V i VI. Pierwszeństwo posiadają dzieci, których rodzeństwo uczy się już w Naja Szkòła.
 • Rekrutacja trwa przez cały rok. Udział w rekrutacji polega na wypełnieniu elektronicznego Formularza zgłoszeniowego.
 • Zgłoszenie ucznia przez rodziców jest jednoznaczne z oświadczeniem woli objęcia ucznia nauką języka kaszubskiego oraz akceptacją Statutu Naja Szkòła.
 • Zeskanowane załączniki należy przesłać na: sekretariat@najaszkola.eu:
  • Akt urodzenia dziecka,
  • Informacja o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej (Klasa I),
  • Świadectwo ukończenia klasy programowo niższej (Klasy II-VI),
  • Opinia lub Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  • Informacja na temat zachowania ucznia i wyników w nauce za ostatni semestr (dotyczy uczniów zapisywanych w trakcie semestru).
 • Przyjęcie do szkoły następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy rodzicami a organem prowadzącym szkołę.

Zadzwoń i umów się na spotkanie – tel. +48 607 155 820.

KOSZT NAUKI W NAJA SZKÒŁA

Czesne: 400 zł płatne przez 12 miesięcy rocznie w terminie do 10. dnia każdego miesiąca
 • Konto: Bank Spółdzielczy w Pucku – 68834800030000001760400008.
 • Wpisowe: 500 zł – płatne jednorazowo za każde dziecko, nie podlega zwrotowi.
 • Czesne dla 2 dzieci lub więcej: 250 zł za drugie i każde kolejne dziecko.
 • Opłaty za posiłek obiadowy: do 11 zł za jeden obiad.
 • Ubezpieczenie dziecka: ok. 35 zł rocznie.
 • Komitet rodzicielski: 75 zł rocznie.
 • Materiały plastyczne i szkolne: 150 zł za semestr.
 • Materiały do języka angielskiego: ok. 150 zł
 • Inne opłaty: np. muzeum, kino, teatr, wycieczka, wyjazdy zagraniczne.
 • Wpisowe: 500 zł – płatne jednorazowo za każde dziecko, nie podlega zwrotowi.
 • Czesne dla 1 dziecka: 400 zł miesięcznie – płatne przez 12 miesięcy rocznie w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.
 • Czesne dla 2 dzieci lub więcej: 250 zł za drugie i każde kolejne dziecko.
 • Opłaty za posiłek obiadowy: do 11 zł za jeden obiad.
 • Ubezpieczenie dziecka: ok. 35 zł rocznie.
 • Komitet rodzicielski: 75 zł rocznie.
 • Materiały plastyczne i szkolne: 150 zł za semestr.
 • Inne opłaty: np. muzeum, kino, teatr, wycieczka, wyjazdy zagraniczne.

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Pucku – 68834800030000001760400008.

Blog Naja Szkòła

No Events Found

Naja Szkòła | Prywatna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa

img

Profil językowo-cyfrowo-medialny

15

Maks. liczba uczniów w klasie

4

Klasy w roku szkolnym 2018/19

10

Dostępna liczba miejsc

400

Czesne w roku szkolnym 2018/19

img

Rekrutacja

Poznaj Naja Szkòła

Realizujemy podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół dwujęzycznych. Zajęcia odbywają się w językach – polskim i kaszubskim – oraz poszerzone są o intensywną edukację językowo-cyfrowo-medialną. Rekrutacja trwa cały rok. We wrześniu i marcu organizujemy Dzień Otwarty.

Więcej

Przeczytaj nasz Statut

Prosimy o uważne zapoznanie się ze Statutem szkoły. Szczegółowo określa on zadania, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Naja Szkòła. Omawia model oceniania kształtującego, który realizowany jest w naszej szkole. Wyjaśnia także zasady edukacji dwujęzycznej.

Więcej

Wypełnij e-formularz

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego. W przypadku problemów, prosimy o kontakt z sekretariatem, gdzie zawsze można liczyć na pomoc w wypełnieniu wniosku.

Więcej