• W przededniu Święta Niepodległości – 9 listopada – odbyła się w Gdyni historyczno-językowa lekcja terenowa „Kaszubsko-pomorskie drogi do niepodległości – Gdynia dzieło otwarte”.
 • 31 października obchodziliśmy Kaszubskie Zaduszki, w ramach których uczniowie wysłuchali m.in. krótkiej prelekcji poświęconej utrwaleniu pamięci o Piaśnicy, a następnie wspólnie z nauczycielami udali się pieszo do Bramy Piaśnickiej, gdzie zapalili Znicze Pamięci Naji Szkòłe.
 • 19 października z klasami: IV i V wyruszyliśmy w Rézã z Remùsã na Nordã, podczas której odbyliśmy lekcję terenową z zakresu historii, muzyki oraz języka kaszubskiego i niemieckiego. Klasy I-II poznawały przyrodę na świeżym powietrzu.
 • W piątek, 12 października 2018 r., o godz. 13:00 odbyło się uroczyste Pasowanie uczniów klasy I na Rycerzy Naja Szkòłë – Pasowanié ùczni 1. Klasë na Ricerza Naji Szkòłë. W uroczystości uczestniczyli także uczniowie klas IV i V. Pamiętaliśmy też, by podziękować naszym nauczycielom z racji przypadającego 14 X Dnia Edukacji Narodowej.
 • 1 października – powraca praca z Chromebookami, których uczniowie klas IV i V używają m.in. do pracy z e-podręcznikami i platformami edukacyjnymi. Klasy I i II korzystają z tablicy interaktywnej, która umożliwia interakcję z rożnymi treściami podręcznika – animacjami do zagadnień matematycznych, piosenkami i nagraniami lektur czy tablicami gramatycznymi i ortograficznymi.
Pasowanié ùczni 1. Klasë na Ricerza Naji Szkòłë 2018/19
 • Jesteśmy szkołą o profilu językowo-cyfrowo-medialnym, realizujemy podstawę programową MEN dla szkół dwujęzycznych – polsko-kaszubskich. Nasze priorytety edukacyjne to Tożsamość-Kompetencje-Przyszłość
 • Zajęcia odbywają się w godzinach od 8:45 do 15:20. Nie mamy prac domowych, bo uczymy się w szkole. Pilnie jednak uczestniczmy w zajęciach i nie spóźniamy się.
 • Świetlica jest czynna od 6:45 do 8:45 oraz od 15:20 do 17:00. O 12:15 jemy obiad, który dostarcza Catering Gusto. Po obiedzie obowiązkowo myjemy zęby pastą z ksylitolem. O 9:30 i 14:30 jemy przyniesione z domu drugie śniadanie.
 • W szkole nie spożywamy słodyczy i napojów smakowych. Nie używamy też telefonów komórkowych. Nie nosimy wielkich plecaków.
 • Przerwy spędzamy na świeżym powietrzu. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na szkolnym placu oraz na sali fitness w Bolszewie.
 • Rekrutacja trwa przez cały rok. Udział w rekrutacji polega na wypełnieniu elektronicznego Formularza zgłoszeniowego.
 • W roku szkolnym 2018/19 mamy następujące klasy: I, II, IV i V. Pierwszeństwo w naborze posiadają dzieci, których rodzeństwo uczy się już w Naja Szkòła.
 • Zgłoszenie ucznia przez rodziców jest jednoznaczne z oświadczeniem woli objęcia ucznia nauką języka kaszubskiego oraz akceptacją Statutu Naja Szkòła.
 • Wymagane załączniki, których skany należy przesłać na adres: sekretariat@najaszkola.eu: Akt urodzenia, Informacja na temat zachowania ucznia i wyników w nauce za ostatni semestr (Klasy II-V), Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (Klasa I), Świadectwo ukończenia klasy programowo niższej (Klasy II-V), Orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy rodzicami a organem prowadzącym szkołę.

Klasy w roku szkolnym 2018/19

Klasa 1 95%
Klasa 2 95%
Klasa 4 97%
Klasa 5 85%

Zachęcamy do umówienia się na spotkanie – tel. 607 155 820.

 • Wpisowe: 400 zł – płatne jednorazowo za każde dziecko, nie podlega zwrotowi.
 • Czesne dla 1 dziecka: 400 zł miesięcznie – płatne przez 12 miesięcy rocznie w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.
 • Czesne dla 2 dzieci lub więcej: 250 zł za drugie i każde kolejne dziecko.
 • Opłaty za posiłek obiadowy: do 11 zł za jeden obiad.
 • Ubezpieczenie dziecka: ok. 35 zł rocznie.
 • Komitet rodzicielski: 75 zł rocznie.
 • Materiały plastyczne i szkolne: 150 zł za semestr.
 • Inne opłaty: np. muzeum, kino, teatr, wycieczka, wyjazdy zagraniczne.

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Pucku – 68834800030000001760400008.

Blog Naja Szkòła

No Events Found

Naja Szkòła | Prywatna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa

img

Profil językowo-cyfrowo-medialny

15

Maks. liczba uczniów w klasie

4

Klasy w roku szkolnym 2018/19

10

Dostępna liczba miejsc

400

Czesne w roku szkolnym 2018/19

img

Rekrutacja

Poznaj Naja Szkòła

Realizujemy podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół dwujęzycznych. Zajęcia odbywają się w językach – polskim i kaszubskim – oraz poszerzone są o intensywną edukację językowo-cyfrowo-medialną. Rekrutacja trwa cały rok. We wrześniu i marcu organizujemy Dzień Otwarty.

Więcej

Przeczytaj nasz Statut

Prosimy o uważne zapoznanie się ze Statutem szkoły. Szczegółowo określa on zadania, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Naja Szkòła. Omawia model oceniania kształtującego, który realizowany jest w naszej szkole. Wyjaśnia także zasady edukacji dwujęzycznej.

Więcej

Wypełnij e-formularz

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego. W przypadku problemów, prosimy o kontakt z sekretariatem, gdzie zawsze można liczyć na pomoc w wypełnieniu wniosku. Aktualny formularz jest dostępny on-line od 19 marca.

Więcej