• W „Dzienniku Bałtyckim” ukazał się artykuł o Naji Szkòli i wyjeździe studyjnym naszych nauczycieli do Finlandii. Kto nie kupił gazety, może przeczytać artykuł w jej internetowym wydaniu.  Poniżej fragment:

 

Naja (fińska) Szkòła w Wejherowie

Finowie mówią o czterech kluczach otwierających ich program (system) nauczania na wyzwania współczesnego człowieka i świata. Pierwszym jest konieczność zauważenia zmieniającej się roli dzieci i ukierunkowanie ich na współpracę między sobą, przy zastosowaniu nowych poznawczych metod nauczania i kreatywnego uczenia się. Drugim jest zmiana roli nauczyciela i ukierunkowanie go na nauczanie koncepcyjne, kształtujące umiejętności i zdolności oraz rozwój cech osobistych dziecka. Trzeci klucz, to wiedza na temat zmieniającego się świata – globalizacji, ekologii, ekonomii, technologii, rynku pracy – w kontekście różnorodnego społeczeństwa. Czwarta z najważniejszych rzeczy, to elastyczność koncepcji uczenia się i pozyskiwania kluczowych kompetencji w połączeniu z nauką uczenia się i pracą z wiedzą. Te klucze chcemy również my przekazywać uczniom Naji (fińskiej) Szkòli w kaszubskim Wejherowie. Odważyliśmy się, bo chcemy by nasze dzieci nie tylko żyły w Europie, ale również rozumiały Europę i świat. (…)

dziennik-baltycki-naja-szkola-finska
 • Osoby zainteresowane przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego, prosimy o wypełnienie elektronicznej – Deklaracji zgłoszeniowej. Umożliwia ona zapisanie dziecka na bezpłatny okres adaptacyjny, który pomoże dziecku zapoznać się z otoczeniem Naji Szkòłë oraz nawiązać relacje z uczniami i nauczycielami.
 • Rekrutacja ma charakter otwarty i trwa przez cały rok – do wyczerpania wolnych miejsc. Trwają zapisy na rok szkolny 2020/21. Dzieci można zapisywać do następujących klas: 0-I-II (Montessori) i III – budynek przy ul. Przemysłowej 20 A oraz IV, V, VI i VII – budynek przy ul. Sikorskiego 78 A.
 • Przyjęcie do szkoły następuje na podstawie umowy o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy rodzicami a organem prowadzącym szkołę – w terminie 7 dni od zakończenia okresu adaptacyjnego.
 • Załączniki do umowy, które należy przesłać w formacie PDF:
  • Akt urodzenia dziecka,
  • Informacja o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej (Klasa I),
  • Świadectwo ukończenia klasy programowo niższej (Klasy II-VI),
  • Opinia lub Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  • Informacja na temat zachowania ucznia i wyników w nauce za ostatni semestr (dotyczy uczniów zapisywanych w trakcie semestru).
 • Podpisanie umowy przez rodziców jest jednoznaczne z oświadczeniem woli objęcia ucznia nauką języka kaszubskiego oraz akceptacją Statutu Naja Szkòła.

KOSZT NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Czesne: 440 zł płatne przez 12 miesięcy rocznie w terminie do 10. dnia każdego miesiąca
 • Konto: Bank Spółdzielczy w Pucku – 68834800030000001760400008.
 • Wpisowe: 500 zł – płatne jednorazowo za każde dziecko, nie podlega zwrotowi.
 • Zniżka dla rodzeństw: 275 zł za drugie i każde kolejne dziecko.
 • Opłaty za posiłek obiadowy: do 11 zł za jeden obiad – płatne na koniec miesiąca .
 • Ubezpieczenie dziecka: ok. 40 zł rocznie.
 • Komitet rodzicielski: 75 zł rocznie.
 • Materiały plastyczne i szkolne: 150 zł za semestr.
 • Materiały do języka angielskiego i niemieckiego: ok. 150 zł
 • Inne opłaty: np. muzeum, kino, teatr, wycieczka, wyjazdy zagraniczne.

Zadzwoń i umów się na spotkanie – tel. +48 607 155 820 lub prześlij zapytanie mailem: sekretariat@najaszkola.eu

 • Jesteśmy szkołą o profilu językowo-cyfrowo-medialnym z uprawnieniami szkoły publicznej. Realizujemy podstawę programową MEN dla szkół dwujęzycznych – polsko-kaszubskich. Intensywnie uczymy języka angielskiego, kaszubskiego i niemieckiego. Nasze priorytety to Tożsamość-Kompetencje-Przyszłość.
 • Zajęcia odbywają się w godzinach od 8:45 do 15:20. O 12:15 – przerwa na obiad, który dostarcza Restauracja HEEP. Po obiedzie obowiązkowo myjemy zęby pastą z ksylitolem. O 9:30 i 14:30 jemy przyniesione z domu drugie śniadanie.
 • Nie mamy prac domowych, bo uczymy się w szkole. Pilnie uczestniczmy w zajęciach i nie spóźniamy się. Uczymy się także w terenie podczas lekcji wyjazdowych. Do nauki wykorzystujemy podręczniki i ćwiczenia oraz Chromebooki i narzędzia interaktywne. Dziennik elektroniczny pomaga nam monitorować realizację podstawy programowej. Postępy w nauce oceniamy w tzw. sposób kształtujący, motywując, a nie zniechęcając, uczniów do dalszej pracy.
 • Świetlica jest czynna od 6:45 do 8:45 oraz od 15:20 do 17:00.
 • W szkole oraz podczas lekcji terenowych i wyjazdów rekreacyjnych nie spożywamy słodyczy i napojów smakowych. Nie używamy też telefonów komórkowych.
 • Przerwy spędzamy na świeżym powietrzu. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6.

Partnerem w zakresie edukacji medialnej jest Radio Kaszëbë, które temat nowoczesnej edukacji popularyzuje w cotygodniowej audycji Klub Rodzica.

 • Tornister: dla klas 0-III wystarczy mały tornister, z oddzielną komorą na pudełko śniadaniowe i zewnętrzną kieszenią na butelkę z wodą niegazowaną. Podręczniki zostawiamy w szkolnych szafkach.
 • Plecak: uczniów klasy IV-VI należy wyposażyć w plecaki średniej wielkości, posiadające oddzielną miękką kieszeń na laptop oraz komorę na pudełko śniadaniowe i kieszeń zewnętrzną na butelkę z wodą niegazowaną.
 • Drugie śniadanie: duży pojemnik na drugie śniadanie i woda niegazowana do picia.
 • Piórnik i wyposażenie: piórnik nie w formie tuby, 2 ołówki o przekroju trójkątnym (B i HB), pióro wieczne (od IV klasy), mazaki (5 kolorów), gumka, temperówka, linijka, kredki ołówkowe, klej w sztyfcie, nożyczki.
 • Strój szkolny: wygodne ubranie, obuwie na zmianę, kalosze, bluza polarowa, spodnie wodoodporne i kurtka, komplet zapasowy.
 • Strój sportowy: obuwie sportowe z niebrudząca podeszwą, skarpetki antypoślizgowe, koszulka i spodenki, dres sportowy (nieprzemakalny).
 • Zeszyty i segregatory: zakupu dokonuje szkoła w ramach semestralnej składki.
 • Materiały plastyczne: zakupu dokonuje szkoła w ramach semestralnej składki.
 • Podręczniki i ćwiczenia: bezpłatne (refundacja MEN) z wyjątkiem: języka angielskiego, języka niemieckiego i religii.

Uczniowie posiadają konta w ramach usługi G Suite dla Szkół i Uczelni, z której korzystają bezpłatnie za pośrednictwem szkolnych laptopów Chromebook.

Blog Naja Szkòła

Naja Szkòła

Nadchodzące wydarzenia

Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa w Wejherowie
No Events Found

Naja Szkòła | Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa

img

Profil językowo-cyfrowo-medialny

15

Maks. liczba uczniów w klasie

7

Klasy w roku szkolnym 2019/20

15

Dostępna liczba miejsc

400

Czesne w roku szkolnym 2019/20

img

Rekrutacja

Poznaj Naja Szkòła

Realizujemy podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół dwujęzycznych. Zajęcia odbywają się w językach – polskim i kaszubskim – oraz poszerzone są o intensywną edukację językowo-cyfrowo-medialną. Rekrutacja trwa cały rok. We wrześniu i marcu organizujemy Dzień Otwarty.

Więcej

Przeczytaj nasz Statut

Prosimy o uważne zapoznanie się ze Statutem szkoły. Szczegółowo określa on zadania, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Naja Szkòła. Omawia model oceniania kształtującego, który realizowany jest w naszej szkole. Wyjaśnia także zasady edukacji dwujęzycznej.

Więcej

Wypełnij e-deklarację zgłoszeniową

Za pośrednictwem elektronicznej Deklaracji zgłoszeniowej zgłaszacie Państwo wstępne zainteresowanie udziałem w procesie rekrutacyjnym. Wypełnienie deklaracji nie oznacza zapisania dziecka do szkoły. Przyjęcie następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej pomiędzy rodzicami a szkołą.

Więcej