Aleksandra i Dariusz Majkowscy | 30.01.2018

Aleksandra i Dariusz Majkowscy | 30.01.2018

Znajeta wa „Werónkã”? To je herojka ksążków dlô dzôtk napisónëch przez Aleksandrã ë Dareka Majkòwczich. Priwatno to są starszi naji Grétë z 0 klasë a Aszë z III klasë. Dzãkùjemë za to zéńdzenié!

Znacie „Werónkã”? To jest bohaterka książek dla dzieci napisanych przez Aleksandrę i Darka Majkowskich. Prywatnie są to rodzice naszej Gosi z klasy 0 i Asi z III klasy. Dziękujemy za to spotkanie!

fot. K. Kankowska-Filipiak