Pasowanie na Ucznia | 10 XI 2018

Pasowanie na Ucznia | 10 XI 2018

Pasowanié na Ricerzów ë Ricerczi Naji Szkòłë. Na twòjich żëcowëch duktach pamiãtôj ò swòjich pòczątkach – ò kaszëbsczi stegnie.

Pasowanie na Rycerzy i Rycerki Naji Szkòłë. Na twoich życiowych szlakach pamiętaj o swoich początkach – o kaszubskiej ścieżce.