Naja Szkòła szykuje się do wiosny

naja-szkola-wejherowo-sikorskiego-jezykowo-cyfrowo-medialnie

Hej! Uczniowie! Patrzcie, jak przygotowujemy szkołę dla Was!

Na Sikorskiego czeka już boisko do koszykówki, z baaaardzo wysokim płotem i nowy stojak do rowerów. Na Przemysłowej, od miesiąca leży już nowa kostka, żeby było gdzie parkować samochody. Dla najmłodszych zakładamy ogródek, gdzie można będzie hodować  sałatę i rzodkiewki, i kolorowe kwiaty. Wyczyściliśmy z liści i błota wszystkie rynny na dachu. Od wczoraj rozpoczęliśmy budowę placu zabaw – konstrukcja pierwszego elementu, który da schronienie przed deszczem lub słońcem, już jest gotowa. Prace te planujemy zakończyć do Wielkanocy.

Za pomoc – a pracy przy tym wszystkim trochę było – dziękujemy majstrowi @Piotr Rek i nauczycielowi Oskar Kozlowski. Za pożyczenie drabiny i różne drobne, ale potrzebne rady, dziękujemy Krzysztof Jasiński, sąsiadowi z Almaresu.

 

—CSB—

Hej! Wúcznjovje! Vzerôjta! Njech vama mëma z tatõ pòkôżõ na fejsbùkú jak më dlô vas szëkùjemë Szkòłã! 1. Na Sikòrskjéwo żdże za vama bòjiszcze do kòszbalë, z baaaaro vësokjim płotã ë jesz wustój do kòlóv; 2. Na Jindustrjalni, wod ksãżëca, leżi jú przed bùdinkã novô kòstka, żebë bëło dze auta stavjac; 3. Zakłôdômë vama wogródk, żebë va mògła mjec svòjã salôtã ë radizkji, ë kvjatë farvnjisté; 4. Mómë vëbrôné lestë ë błoto z vszëtkjich rinnóv na dachù; 5. Wod vczôrô më zaczãnë bùdovac vama plac do zôbavóv – kònstrukcëjô pjerszéwo elemenjtë, dze mdze móg sã schòvac przed deszczã abò słúnjca, jú je! Planejemë to zakùnjczëc do Jastróv.

Za pòmòc – a robòtë vkół tewo vszëtkjéwo përznã bëło – dzëkùjemë méstrovji Pjotrovji Rekòvji ë szkólnémù Oskarovji Kòzlovskjémù. Za pòrzëczenjé drôbkji ë vszelëjakõ drobnõ, ale vôżnõ doradã, dzëkùjemë Krësztofòvji Jasinjskjémù, sõsadovji z Almaresú. 

About Author

A. Jablonsczi

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Działacz społeczny, dziennikarz i pisarz. Starosta pucki (1998-2009) i prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (2004-2010). Pomysłodawca Radia Kaszëbë. Współzałożyciel Stowarzyszenia Osób Narodowości Kaszubskiej „Kaszëbskô Jednota”.

Related posts

naja-szkola-wejherowo-edukatorzy-montessori

Jest moc! Nasza drużyna 2021/22

Najwyższy czas pochwalić się nauczycielami i nauczycielami pomocniczymi, którzy w roku szkolnym 2021/22 uczą w Naji Szkòli! Jest moc!!! Czas nôvëższi na pòchvôlenjé sã szkólnima ë pòmòcama szkólnëch, co v szkòlovim roku 2021/22 mdõ wuczëlë v Naji Szkòli! Je mòc!!! Podobne

Więcej