Archive for Tag: COVID-19

naja-szkola-nauka-hybrydowa-covid-19

Nauka hybrydowa I-III

Od 13 marca do 28 marca zajęcia dla uczniów klas I-III prowadzone są w trybie hybrydowym, tzn. naprzemiennie. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby zorganizować naukę stosując następujące zasady: nie więcej niż 50% uczniów ma zajęcia w budynku szkoły, a co najmniej 50% uczniów ma lekcje zdalnie. Starsi uczniowie będą...

Więcej
naja-szkola-wejherowo-montessori-wczesnoszkolna

Nauka stacjonarna I-III

Od 18 stycznia 2021 uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym odbywają naukę w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Więcej
naja-szkola-wejherowo-przywrocenie-zajec-montessori

Zajęcia opiekuńcze I-III

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, z dniem 25 maja wznowione zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych.

Więcej