Archive for Tag: Kalendarium

Święto Flagi Kaszubskiej

Były czasy, gdy flagę kaszubską ściągano z masztów. W okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej i za Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Gdy po raz pierwszy publicznie i oficjalnie została wywieszona flaga kaszubska podczas zjazdu założycielskiego Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów – 18 sierpnia 1929 r. w Kartuzach – władza w osobie...

Więcej

Rocznica urodzin Floriana Ceynowy, 1817

Flórian Cenôwa zabiegał o ochronę i rozwój kaszubskiej tożsamości, fundamentem której była autonomia językowa, i walczył o podmiotowość Kaszubów na pograniczu niemiecko-polskim. Jego „Zarés do Grammatikj Kaŝébsko-słovjnskjè mòvé” zapoczątkował rozwój literackiego języka kaszubskiego.

Więcej

Gwiżdże | Przedstawienie kolędników Naja Szkòła

Chceta we Gwiżdże widzec? Zapraszamy na wspólne kolędowanie. Rozpoczynamy na wejherowskim rynku o 15:15. Następnie przechodzimy się do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, gdzie o 17:00 uczniowie i nauczyciele Naja Szkòła zaprezentują bożonarodzeniowy spektakl autorstwa Tomasza Fopke i Katarzyny Kankowskiej-Filipiak.

Więcej