9. tydzień nauki on-line

naja-szkola-wejherowo-nauczanie-zdalne-chromebook-covid19

Czy dajecie radę?  Rozpoczął się 9 tydzień nauki na odległość. Uczniowie, nauczyciele, dyrektorka – wszyscy bardzo ciężko pracowali w ostatnim czasie. Gdyby ktoś nie wiedział, to w Naji Szkòle nauczanie on-line prowadzone jest od poniedziałku do piątku, każdego dnia, od 9.00 do 14.00.

Chrombooki, do których każde dziecko ma dostęp dzięki temu, że szkoła zakupiła 40 takich komputerów i kilka następnych zakupili rodzice uczniów, są naszym podstawowym narzędziem. Do tego słuchawki, czasem zeszyt i coś do pisania, i mamy wszystko czego do nauki potrzeba.

Zatem z pomocą rodziców – przecież bez przypilnowania przez mamę i tatę różnie bywa – Naja Szkòła wypracowuje podstawę programową MEN i pracuje „normalnie” w dobie epidemii Covid-19.

—CSB—

Dajeta va jesz radã?  Zaczõn sã 9 tidzénj daleczni wuczbë. Wucznjovje, szkólni, direktorka – wonji vszëtcë cãżkò v wostatnim czasú robjilë. Jakbë chto nje vjedzôl, to v Naji Szkòle wuczba on-line je wod pònjedzôlkú do pjõtkú, dzénj v dzénj òd 9 reno do 2 pò pôlnjú.

Chrombook’ji, do jakjich kòżdé dzeckò mô przëstãp dzãka témù, że szkòła mô 40 sztëk takjich kòmpùtróv kùpjoné ë jesz cziles drëgjich majõ kùpjoné starszi wucznji, sõ najim nôvażnjeszim nôrzãdła. Do te słëchùlkji, czasã heft ë cos do pjisanjô, ë mómë vszëtkò czegò do wuczbë dzecë brëkùjõ. 

Téj z pòmòcõ starszich – kò bez przëpjilovanjéwo przez nënkã ë tatkã różnje mògło bë bëc – Naja Szkòła vërôbjô programòvõ pòdstavã MEN ë dzejô „normalno” v czas pòszëdła Covid-19.

About Author

A. Jablonsczi

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Działacz społeczny, dziennikarz i pisarz. Starosta pucki (1998-2009) i prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (2004-2010). Pomysłodawca Radia Kaszëbë. Współzałożyciel Stowarzyszenia Osób Narodowości Kaszubskiej „Kaszëbskô Jednota”.

Related posts

naja-szkola-wejherowo-edukatorzy-montessori

Jest moc! Nasza drużyna 2021/22

Najwyższy czas pochwalić się nauczycielami i nauczycielami pomocniczymi, którzy w roku szkolnym 2021/22 uczą w Naji Szkòli! Jest moc!!! Czas nôvëższi na pòchvôlenjé sã szkólnima ë pòmòcama szkólnëch, co v szkòlovim roku 2021/22 mdõ wuczëlë v Naji Szkòli! Je mòc!!! Podobne

Więcej