Stawić czoła nowoczesnej edukacji

I Pomorski Hackaton Edukacyjny, zorganizowany z inicjatywy Pomorskiego Kuratora Oświaty – dr Moniki Kończyk, był niepowtarzalną okazją dla mnie i pozostałych edukatorów do przyjrzenia się edukacji przyszłości. Podczas wykładów i warsztatów staraliśmy się wypracować skuteczne rozwiązania edukacyjne, które mogłyby być wykorzystane szerzej przez środowiska szkolne. Rozwiązania te powinny przyczynić się do zmiany dotychczasowych metod edukacyjnych, aby kształciły one kompetencje XXI wieku.

Żyjemy w czasach gigantycznej rewolucji w świecie uczenia się, rozwoju, możliwości znajdowania pracy – innymi słowy w czasach rewolucji technologicznej, która zmienia rzeczywistość w tempie i kierunku nie do końca nam jeszcze znanym. Ekonomiści alarmują, że za 30 lat świat zostanie dotknięty falą gigantycznego bezrobocia, a zawody, jakie się pojawią, są obecnie trudne do określenia. Podczas Hackatonu, mówił o tym w swoim wykładzie m.in. profesor Lech Mankiewicz. Podkreślał też, że liczyć się będzie kreatywność, umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań i praca w grupie, elastyczność i umiejętność radzenia sobie z porażką i zmianą.

Poszczególne zespoły edukatorów pracowały nad różnorodnymi zagadnieniami takimi m.in. jak: rozwiązywanie problemów w szkole – budowanie relacji i komunikacji, informacja zwrotna dla uczniów (ocenianie), przywództwo adaptacyjne w szkole, edukacja z sensem – ciekawe lekcje i prace domowe, rozwój osobisty nauczycieli, jak sprawić, by żeby uczniowie i nauczyciele lubili szkołę.

Ja miałem szczęście trafić do zespołu – Edukacja z sensem: Ciekawe lekcje i prace domowe – gdzie pracowaliśmy nad formułą Nowego Nauczyciela i pomysłami na inspirujące lekcje i nieobowiązkowe prace domowe. Wierzę, że wypracowane przez nas rozwiązania przyczynią się do zmian w edukacji i podejściu do nauczycieli, uczniów i nauczania, tak by spełniały one współczesne wymagania. Na pewno zmiana ta ma szansę przyczynić się do poprawy prestiżu i statusu zawodowego nauczycieli, co ma zasadniczy wpływ na zainteresowanie tym zawodem młodych i twórczych studentów szkół wyższych .

Rozwiązania, wnioski i zalecania, które powstały podczas pracy wszystkich zespołów problemowych, trafiły w formie rekomendacji do Ministerstwa Edukacji, pod którego honorowym patronatem odbywał się I Pomorski Hackaton Edukacyjny.

About Author

Related posts

Kaszubska świetlica integracyjna – dla Babci i Dziadka

“Kaszubska świetlica integracyjna” to projekt międzypokoleniowy skierowany do dziadków, rodziców i dzieci. Jego celem jest powrót do naturalnej transmisji języka kaszubskiego, która została przerwana na początku lat 70. ubiegłego wieku na skutek polityki językowej ówczesnych władz. W jej wyniku rodzice przestali mówić do swoich dzieci po kaszubsku. Dzisiejsi rodzice...

Więcej
Święty Mikołaj na Kaszubach

Święty Mikołaj – dobry człowiek z Miry

6 grudnia – dzień świętego Mikołaja został ustanowiony na cześć biskupa Miry, który miał na imię Mikołaj. Mikołajki obchodzimy w rocznicę jego śmierci. Biskup nie latał saniami zaprzęgniętymi w renifery, ani też nie chadzał w czerwonej szlafmycy. Na dawnych rysunkach przedstawiany jest w infule na głowie i z pastorałem...

Więcej

Zaufajmy Naja Szkòła

„Więcej uczenia się, mniej kontroli” – takie hasło towarzyszyło kolejnej konferencji „Budzącej się szkoły, która odbyła się 14 listopada w Szkole Podstawowej nr 52 w Gdyni. Na spotkaniu nie zbrakło Naji Szkòła w osobach Patrycji Kotłowskiej – wychowawczyni Klasy V, Aleksandry Hopa, członkini Rady Rodziców i mnie – mamy dwójki czwartoklasistów...

Więcej