Organizacja roku szkolnego 2019/20

Pomorska Kurator Oświaty, 21 sierpnia, spotkała się z dyrektorami szkół, by podsumować dotychczasową działalność kuratorium, omówić organizację nowego roku szkolnego 2019/2020 i przestawić najważniejsze kierunki państwa w zakresie polityki oświatowej. Było to ostatnie w tej roli spotkanie dr Moniki Kończak, gdyż z początkiem września obejmuje obowiązki konsula generalnego w Sydney.

Niezmiernie cieszy fakt, że minister edukacji narodowej dostrzegł znaczenie, jakie dla dzisiejszej edukacji ma rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego i celowego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej. Ministerstwo zwraca również uwagę na konieczność rozwijania kompetencji matematycznych uczniów oraz zapewnia, iż we wszystkich typach szkół zamierza monitorować kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych.

Zgodnie z Zaleceniem Rady Europy z dnia 22 maja 2018 roku, państwa członkowskie powinny wspierać rozwijanie kompetencji kluczowych, zwracając szczególną uwagę m.in. na:

 • podnoszenie poziomu opanowania umiejętności podstawowych (rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego i podstawowych umiejętności cyfrowych) oraz wspieranie rozwijania kompetencji w zakresie umiejętności uczenia się jako stale udoskonalanej podstawy uczenia się i udziału w społeczeństwie w perspektywie całego życia;
 • podnoszenie poziomu kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się, tak by usprawnić kierowanie życiem w sposób prozdrowotny i zorientowany na przyszłość
 • wspieranie nabywania kompetencji w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), z uwzględnieniem ich powiązania ze sztuką, kreatywnością i innowacyjnością, oraz zachęcanie większej liczby młodych ludzi, zwłaszcza dziewcząt i młodych kobiet, do wyboru zawodu w dziedzinach STEM;
 • wspieranie i podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych na wszystkich etapach kształcenia i szkolenia, we wszystkich grupach ludności;
 • pielęgnowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu inicjatywy, szczególnie wśród młodych ludzi, na przykład przez promowanie możliwości zdobycia przez młode osoby uczące się co najmniej jednorazowo praktycznych doświadczeń w zakresie przedsiębiorczości w okresie edukacji szkolnej;
 • podnoszenie poziomu kompetencji językowych zarówno w odniesieniu do języków urzędowych, jak i innych, oraz wspieranie osób uczących się w nauce różnych języków, które są istotne dla ich sytuacji zawodowej i życiowej lub mogą sprzyjać transgranicznej komunikacji i mobilności;
 • zwiększanie świadomości wszystkich uczących się i kadry edukacyjnej co do znaczenia nabywania kompetencji kluczowych i ich odniesienia dla społeczeństwa.

Pomorska Kurator Oświaty przedstawiła również Kalendarz roku szkolnego 2019/2010. Oto najważniejsze terminy:

 • 2 września 2019 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23-31 grudnia 2019 r. –  zimowa przerwa świąteczna
 • 13-26 stycznia 2020 r. – ferie zimowe w woj. pomorskim
 • 9-14 kwietnia 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 • 26 czerwca 2020 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Było to ostatnie spotkanie dr Moniki Kończak w roli pomorskiej kurator oświaty, gdyż z początkiem września obejmuje obowiązki konsula generalnego w Sydney

About Author

Related posts

dziennik-baltycki-naja-szkola-finska

Naja (fińska) Szkòła w Wejherowie

W „Dzienniku Bałtyckim” ukazał się artykuł o Naji Szkòli i wyjeździe studyjnym naszych nauczycieli do Finlandii. Kto nie kupił gazety, może przeczytać artykuł w jej internetowym wydaniu.  Poniżej fragment: Naja (fińska) Szkòła w Wejherowie Finowie mówią o czterech kluczach otwierających ich program (system) nauczania na wyzwania współczesnego człowieka i świata....

Więcej

Tożsamość-Kompetencje-Przyszłość

Dyrektorem Prywatnej Szkoły Podstawowej Naja Szkòła została Anna Kościukiewicz-Jabłońska, pełniąca funkcję wicedyrektora ds. rozwoju w roku szkolnym 2018/2019. Anna Kościukiewicz-Jabłońska urodziła się w Gdyni. Jest absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Jej pierwszą pracą, którą podjęła po maturze, była praca wychowawcy przedszkolnego w szkole podstawowej. Później zajęła się udzielaniem...

Więcej
naja-szkola-zakończenie-roku-2018

Witajcie najdłuższe wakacje świata!

Koniec roku szkolnego 2018/2019 przypadł w środę 19 czerwca. Na niebie świeciło piękne słońce. Nawet fakt, że tego dnia zamknęli nam drogę, gdyż zaczęli ją remontować, nie przeszkadzał i wszyściuteńcy byliśmy w Naji Szkòli o 9.30. Cieszyły się nasze serca, bo wiedzieliśmy, że nikt nie będzie powtarzał klasy i...

Więcej