Pólkolonie zimowe w Naji Szkòłë

naja-szkola-wejehrowo-polkolonie-zimowe

Styczeń 2020 r. już się zbliża. Zapraszamy na ferie w Mieście (Wejherowie)! Dwa turnusy: 13-17 stycznia i 20-24 stycznia. Dla najmłodszych to dobra okazja do nabrania doświadczeń w samodzielnym spędzaniu dnia poza domem i budowania pewności siebie. Wszystkim oferujemy fachową opiekę, inspirujące warsztaty, rozwój przez zabawę, spędzanie czasu w bezpiecznych warunkach w obiekcie szkolnym i na świeżym powietrzu oraz rozwijanie zdolności interpersonalnych. Zajęcia w kaszubskiej przestrzeni kulturowej. Szczegóły już wkrótce. Szukajcie ich na naszym fanpejdżu i stronie www Naji Szkòli, albo dzwońcie 607155820 

FERJE! FERJE: Pòznôj drobnotë. 
Stëcznjik 2020 mdze ju vnetka!!! Më rôczimë na ferje v Mjesce (Vejrovje)! Dva turnusë: 13-17 stëcznjika ë 20-24 stëcznjika. Dlô nômłodszëch to dobrô leżnosc do naùczeniô sã jak samémù spãdzëc dzénj bùten dôdomù ë do bùdowanjô svòji dzérżkòscë. Vszëtczim bédëjemë wopjekã fachóvcóv, jinspjirëjącé warkòwnje, rozwij przez zabawã, spãdzenjé czasu v bezpjekù w bùdinkù Szkòłë ë na swjéżim lëfce a téj jesz rozwij jinterpersonalnëch znanków. Zajmë w kaszëbskjim rëmje. Drobnotë pòdómë ju njedługò. Szukôjta jich na najim fanpejdżu ë starnje www Naji Szkòli, abò móżëta téż zwònjic: 607155820 

About Author

A. Jablonsczi

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Działacz społeczny, dziennikarz i pisarz. Starosta pucki (1998-2009) i prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (2004-2010). Pomysłodawca Radia Kaszëbë. Współzałożyciel Stowarzyszenia Osób Narodowości Kaszubskiej „Kaszëbskô Jednota”.

Related posts

naja-szkola-wejherowo-edukatorzy-montessori

Jest moc! Nasza drużyna 2021/22

Najwyższy czas pochwalić się nauczycielami i nauczycielami pomocniczymi, którzy w roku szkolnym 2021/22 uczą w Naji Szkòli! Jest moc!!! Czas nôvëższi na pòchvôlenjé sã szkólnima ë pòmòcama szkólnëch, co v szkòlovim roku 2021/22 mdõ wuczëlë v Naji Szkòli! Je mòc!!! Podobne

Więcej