Bezpieczeństwo COVID-19

Pandemia COVID-19

img

Zgodnie z dezyzją Ministra Edukacji Narodowej – w ramach prewencji przeciw COVID-19 – z dniem 12 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia w placówkach oświatowych. Do 26 czerwca uczniowie kontynuują edukację w formie nauki zdalnej. 25 maja wznowione zostały zajęcia wychowaczo-opiekuńcze z możliwością zajęć dydaktycznych dla klas I-III. Od 1 czerwca mogą odbywać się konsultacje stacjonarne dla uczniów klas IV-VI.

naja-szkoła-wejherowo-covid-19-bezpieczenstwo

Nauczanie zdalne

Odbywa się od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-14:00 dla klas IV-VI oraz 9:00-12:00 dla klas 0-III. Korzystamy z platformy  Google Classroom oraz G Suite dla Szkół i Uczelni.

Google Chromebook

Pracujemy na Chromebookach, które obsługują aplikacje „przeglądarkowe”, nie obciążając sprzętu i użytkowników. Szybko się uruchamiają i dobrze radzą sobie ze słabym internetem..

Zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 na terenie Naja Szkòła

Z
25 maja

Zajęcia opiekuńcze 0-III

Zajęcia stacjonarne realizowane są od 7:00 do 13:00. Dla uczniów pozostających w domu, prowadzone jest nauczanie zdalne od 9.00 do 12.00.  Od 1 czerwca wydłużony zostaje czas pracy świetlicy do 16:00. Nauka odbywa się w formie mieszanej: online i tradycyjnej.

K
1 czerwca

Konsultacje stacjonarne IV-VI

We wtorki i czwartki odbywają się konsultacje dla Klasy V. W środy i piątki okazję do spotkania z nauczycielami mają szóstoklasiści. Zaczynamy o 8:00. Klasy, nie mające danego dnia konsultacji, uczestniczą w zajęcia zdalnych zgodnie z dotychczasowym planem.

Najważniejsze zalecenia sanitarne

Kronika @ Naja Szkòła

img