„Żywa” lekcji historii – między Wierzchucinem, Zdradą i Puckiem

11 lëstopadnika 1918 r. to dzéń zakùńczeniégò 1. swiatowi wòjnë. Ten sóm dzéń w historie Pòlsczi nazwóny òstôł Dnia Samòstójnotë. Na Pòmòrzim, 99 lat nazôd, mało lëdzy ò tim czëło. Droga Kaszëbów do 2. Pòlsczi Repùbliczi dérowa jesz czilenôsce miesący, do czasu czej 10 gromicznika 1920 r., na pùcczim sztrądze, Pòlskô symbòliczno zaslëbiła nasze mòrze. Prawie ò tim wszëtczim më sã dzysô na ùczbie historie ùczëlë, midzë Wierzchùcënã, Zdradą a Pùckã. IV klasa pòzdrôwiô!

11 listopada 1918 r. to dzień zakończenia I wojny światowej. Ten sam dzień w historii Polski nazwany został Dniem Niepodległości. Na Pomorzu, 99 lat temu, mało kto o tym słyszał. Droga Kaszubów do II Rzeczypospolitej trwała jeszcze kilkanaście miesięcy, do momentu kiedy 10 lutego 1920 r. na puckim brzegu, Polska symbolicznie zaślubiła nasze morze. Właśnie o tym wszystkim uczyliśmy się dzisiaj na lekcji historii, między Wierzchucinem, Zdradą i Puckiem. Klasa IV pozdrawia!

About Author

A. Jablonsczi

Absolwent historii na Uniwersytecie Gdańskim. Pomysłodawca Radia Kaszëbë. Działacz społeczny, dziennikarz i pisarz. Starosta pucki (1998-2009) i prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (2004-2010). Współzałożyciel Stowarzyszenia Osób Narodowości Kaszubskiej „Kaszëbskô Jednota”. Ojciec trójki dzieci.

Related posts

naja-szkola-konferencja-2019

Tożsamość jako praktyka i projekt

Będąc współorganizatorami ogólnopolskiej konferencji, gościliśmy dziś w naszych progach uczonych z Polski, Czech i Niemiec. Pokazaliśmy jacy jesteśmy, czego się uczymy i dlaczego warto być sobą i nie chodzić utartymi ścieżkami, lecz odnaleźć własną drogę. „Etniczność i narodowość w edukacji międzykulturowej” – na tak zatytułowaną konferencję, przygotowaną przez Wydział...

Więcej

Kaszubska świetlica integracyjna – dla Babci i Dziadka

“Kaszubska świetlica integracyjna” to projekt międzypokoleniowy skierowany do dziadków, rodziców i dzieci. Jego celem jest powrót do naturalnej transmisji języka kaszubskiego, która została przerwana na początku lat 70. ubiegłego wieku na skutek polityki językowej ówczesnych władz. W jej wyniku rodzice przestali mówić do swoich dzieci po kaszubsku. Dzisiejsi rodzice...

Więcej