„Żywa” lekcji historii – między Wierzchucinem, Zdradą i Puckiem

11 lëstopadnika 1918 r. to dzéń zakùńczeniégò 1. swiatowi wòjnë. Ten sóm dzéń w historie Pòlsczi nazwóny òstôł Dnia Samòstójnotë. Na Pòmòrzim, 99 lat nazôd, mało lëdzy ò tim czëło. Droga Kaszëbów do 2. Pòlsczi Repùbliczi dérowa jesz czilenôsce miesący, do czasu czej 10 gromicznika 1920 r., na pùcczim sztrądze, Pòlskô symbòliczno zaslëbiła nasze mòrze. Prawie ò tim wszëtczim më sã dzysô na ùczbie historie ùczëlë, midzë Wierzchùcënã, Zdradą a Pùckã. IV klasa pòzdrôwiô!

11 listopada 1918 r. to dzień zakończenia I wojny światowej. Ten sam dzień w historii Polski nazwany został Dniem Niepodległości. Na Pomorzu, 99 lat temu, mało kto o tym słyszał. Droga Kaszubów do II Rzeczypospolitej trwała jeszcze kilkanaście miesięcy, do momentu kiedy 10 lutego 1920 r. na puckim brzegu, Polska symbolicznie zaślubiła nasze morze. Właśnie o tym wszystkim uczyliśmy się dzisiaj na lekcji historii, między Wierzchucinem, Zdradą i Puckiem. Klasa IV pozdrawia!

About Author

A. Jablonsczi

Absolwent historii na Uniwersytecie Gdańskim. Pomysłodawca Radia Kaszëbë. Działacz społeczny, dziennikarz i pisarz. Starosta pucki (1998-2009) i prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (2004-2010). Współzałożyciel Stowarzyszenia Osób Narodowości Kaszubskiej „Kaszëbskô Jednota”. Ojciec trójki dzieci.

Related posts

Naja Szkòła na Kaszubach

Park Gigantów, Kaszubski Park Miniatur czy Zamek Strachu najbardziej ucieszyły uczniów Naji Szkòła. Z ciekawością przyglądaliśmy się Kaszubom w miniaturze – kolegiacie w Kartuzach, kościołowi w Sianowie, Ołtarzowi Papieskiemu w Sierakowicach czy zamkowi krzyżackiemu w Bytowie. Podziwialiśmy też latarnie morskie, choć ze Stryszej Budy do morza daleko. Pogoda dopisała i humory...

Więcej

We Gduńsku nagriwelë dokùmeńtalny film

9 strëmiannika, szkòłownicë z 4 klasë razã z wëchòwiwaczã bëlë jachóny do Gduńska, dze rëchtowelë dzél dokùmeńtalnégò filmù na Dzéń Jednotë Kaszëbów. W czasu rézë gôdelë ò kaszëbsczi ë midzënôrodny historie naji stolëcë. Wôżnym dzélã bëtnoscë we Gduńskù bëło òbezdrzenié sztaturë Swiãtopôłka, sedzbë kaszëbsczich òrganizacjów, sztaturë Krësztofa, Gôłdu a...

Więcej