Asia Majkowska pierwsza w eliminacjach Rodnô Mòwa

Asza Majkòwskô doba 1 plac westrzód dzecy z klasów I-III, a ji sostra Grétka wëprzédnienié westrzód przedszkòłowëch dzecy, w miesczich eliminacjach Rodny Mòwë w Wejrowie! To je wiôlgô éra dlô starszich ë dlô całi Naji Szkòłë!

Asia Majkowska zdobyła 1 miejsce wśród dzieci z klas I-III, a jej siostra Gosia wyróżnienie wśród dzieci przedszkolnych, w miejskich eliminacjach konkursu Rodnô Mòwa w Wejherowie. To powód do dumy dla rodziców i dla całej Naji Szkòłë!

About Author

A. Jablonsczi

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Działacz społeczny, dziennikarz i pisarz. Starosta pucki (1998-2009) i prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (2004-2010). Pomysłodawca Radia Kaszëbë. Współzałożyciel Stowarzyszenia Osób Narodowości Kaszubskiej „Kaszëbskô Jednota”.

Related posts

We Gduńsku nagriwelë dokùmeńtalny film

9 strëmiannika, szkòłownicë z 4 klasë razã z wëchòwiwaczã bëlë jachóny do Gduńska, dze rëchtowelë dzél dokùmeńtalnégò filmù na Dzéń Jednotë Kaszëbów. W czasu rézë gôdelë ò kaszëbsczi ë midzënôrodny historie naji stolëcë. Wôżnym dzélã bëtnoscë we Gduńskù bëło òbezdrzenié sztaturë Swiãtopôłka, sedzbë kaszëbsczich òrganizacjów, sztaturë Krësztofa, Gôłdu a...

Więcej