Dzień Pamięci Historycznej, czyli rozmowa o historii

W Naji Szkòle mieliśmy 9 listopada Dzień Pamięci Historycznej – okazję, by porozmawiać na lekcjach terenowych w wejherowskim WCK (klasy I-II) oraz podczas wyjazdu do Gdyni i na wystawie „Gdynia – dzieło otwarte” (klasy IV-V) o tym co stało się 11.11.1918 r. Nasze dzieci wiedzą, że 11 listopada 100 lat temu zakończyła się I wojna światowa i że dla Polski to data symboliczna, związana z procesem odradzania się państwa polskiego. Wiedzą, że Kraj Kaszubów został włączony do Rzeczypospolitej Polskiej w 1920 r. Wiedzą, co było później, po tym jak Polska nastała.

 

Më w Naji Szkòle mielë w piątk 9 nowembra Dzéń Historiczny Pamiãcë – leżnosc, cobë ò tim, co sã stało 11.11.1918 r. pògadac na terenowëch ùczbach w wejrowsczim WCK (klasë 1-2) ë w czas rézë do Gdinie, a na pòkazenkù „Gdiniô – dokôz òtemkli” (klasë 4-5). Nasze dzecë wiedzą, że 11 nowembra 100 lat nazôd skòńcza są I swiatowô wòjna ë że dlô Pòlsczi je to data symbòlicznô, zrzeszonô z procesã pòwstôwaniô Pòlsczégò Państwa. Wiedzą téż, że Kaszëbskô do Repùbliczi Pòlsczi doparlączonô òsta w 1920 r. Wiedzą, co bëło pózny, pò tim czej Pòlskô nastała.

About Author

A. Jablonsczi

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Działacz społeczny, dziennikarz i pisarz. Starosta pucki (1998-2009) i prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (2004-2010). Pomysłodawca Radia Kaszëbë. Współzałożyciel Stowarzyszenia Osób Narodowości Kaszubskiej „Kaszëbskô Jednota”.

Related posts

naja-szkola-wejherowo-mikolajki

Mikołaju, chroń Najõ Szkòłã!

U nas już był! Mikołaju, ale to były super chwile! Chroń Najõ Szkòłã przed wilkami i wzburzonym morzem! 🙂 Kòl nas won jú béł! Mjikloszú, to cë bëłë ale fejn sztútë! Chronji Najõ Szkòłã wod vjilkóv ë sztormòvéwo mòrza! 🙂 Bóg zaplac @Klebbów Matis Podobne

Więcej