Dzień Pamięci Historycznej, czyli rozmowa o historii

W Naji Szkòle mieliśmy 9 listopada Dzień Pamięci Historycznej – okazję, by porozmawiać na lekcjach terenowych w wejherowskim WCK (klasy I-II) oraz podczas wyjazdu do Gdyni i na wystawie „Gdynia – dzieło otwarte” (klasy IV-V) o tym co stało się 11.11.1918 r. Nasze dzieci wiedzą, że 11 listopada 100 lat temu zakończyła się I wojna światowa i że dla Polski to data symboliczna, związana z procesem odradzania się państwa polskiego. Wiedzą, że Kraj Kaszubów został włączony do Rzeczypospolitej Polskiej w 1920 r. Wiedzą, co było później, po tym jak Polska nastała.

 

Më w Naji Szkòle mielë w piątk 9 nowembra Dzéń Historiczny Pamiãcë – leżnosc, cobë ò tim, co sã stało 11.11.1918 r. pògadac na terenowëch ùczbach w wejrowsczim WCK (klasë 1-2) ë w czas rézë do Gdinie, a na pòkazenkù „Gdiniô – dokôz òtemkli” (klasë 4-5). Nasze dzecë wiedzą, że 11 nowembra 100 lat nazôd skòńcza są I swiatowô wòjna ë że dlô Pòlsczi je to data symbòlicznô, zrzeszonô z procesã pòwstôwaniô Pòlsczégò Państwa. Wiedzą téż, że Kaszëbskô do Repùbliczi Pòlsczi doparlączonô òsta w 1920 r. Wiedzą, co bëło pózny, pò tim czej Pòlskô nastała.

About Author

A. Jablonsczi

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Działacz społeczny, dziennikarz i pisarz. Starosta pucki (1998-2009) i prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (2004-2010). Pomysłodawca Radia Kaszëbë. Współzałożyciel Stowarzyszenia Osób Narodowości Kaszubskiej „Kaszëbskô Jednota”.

Related posts

naja-szkola-wejherowo-lekcje-terenowe-kompetencje-kluczowe

Terenowa lekcja historii

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje ‚Westerplatte’. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które...

Więcej

Kaszubskie Zaduszki pod Bramą Piaśnicką

Przed Wszystkimi Świętymi w szkole mówiliśmy dużo o naszych przodkach. O tych, których krew płynie w naszych żyłach i tych, o których pamięć jest wpisana w naszą rzeczywistość. Na koniec poszliśmy całą szkołą do Bramy Piaśnickiej i tam zapaliliśmy światła naszej pamięci. Przed Wszëtczima Swiãtyma më w szkòli wiele...

Więcej