Witajcie najdłuższe wakacje świata!

naja-szkola-zakończenie-roku-2018

Koniec roku szkolnego 2018/2019 przypadł w środę 19 czerwca. Na niebie świeciło piękne słońce. Nawet fakt, że tego dnia zamknęli nam drogę, gdyż zaczęli ją remontować, nie przeszkadzał i wszyściuteńcy byliśmy w Naji Szkòli o 9.30. Cieszyły się nasze serca, bo wiedzieliśmy, że nikt nie będzie powtarzał klasy i każdy z nas otrzymał promocję do następnej klasy. Z resztą, zawsze z radością przychodzimy do szkoły, bo to jest naprawdę Naja Szkòla!

Nasi Kochani Nauczyciele przygotowali dla nas krótkie laudacje – każdemu, przed wszystkimi kolegami i rodzicami, odczytał je wychowawca bądź wychowa Bardzo się to spodobało naszym mamom. One były z nas dumne, gdy słyszały jak dobrze się uczymy i jakie mamy talenty.

Potem mamy dziękowały nauczycielom za ich pracę i mówiły, że teraz już wiedzą, iż nie poślą nas do żadnej innej szkoły. W takim razie do zobaczenia we wrześniu. Witaj nam lato! Witajcie najdłuższe wakacje świata!

 

Kúnjc szkòłovéwo rokù 2018/2019 przëpôd na strzodã 19 czervca. njebje svjécëlo nama piãkné slúnjce. Navetka to, że zamkle nama tewo dnja szasé, bò jã zaczãnë wupravjac, nje przeszkôdzalo ë më vszëternôsce bëlë v Naji Szkòli wo 9.30. V sercach më mjelë redosc, bò më ju vjedzelë, że njicht nje wostôl sedzec ë kòżdi jeden mô pòdvëższenjé do pòstãpni klasë. Do szkòli më zresztõ vjedno rôd przëchôdômë, bò to je pò prôvdze Naja Szkòla!
Naji Kòchôni Szkólni przërëchtovalë dlô nas takjé krótkjé laudacëje – kòżden je miôl wodczëtôné przed calim karnã drëchóv ë starszich – przez svòjéwo vëchòvivôczã abò vëchòvivôczkã. To sã baro vjidzalo òsoblëvje najim mëmóm. Wone mjelë vjôlgõ érã czej mòglë czëc, jak më sã dobrze wuczimë ë jakji telenjtë mómë.
Pózni mëmë dzëkòwalë Szkólnim za jich robòtã ë gôdalë, co tere jú vjedzõ, że nas do żódni jini szkòli nje dadzõ. Téj do wuzdrzenjô szkòlo v sévnjikù. Vjitôj nama latkò! Vjitôjtaż nama nôdlëgszé latné ferje svjata!

About Author

A. Jablonsczi

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Działacz społeczny, dziennikarz i pisarz. Starosta pucki (1998-2009) i prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (2004-2010). Pomysłodawca Radia Kaszëbë. Współzałożyciel Stowarzyszenia Osób Narodowości Kaszubskiej „Kaszëbskô Jednota”.

Related posts

naja-szkola-wejherowo-edukatorzy-montessori

Jest moc! Nasza drużyna 2021/22

Najwyższy czas pochwalić się nauczycielami i nauczycielami pomocniczymi, którzy w roku szkolnym 2021/22 uczą w Naji Szkòli! Jest moc!!! Czas nôvëższi na pòchvôlenjé sã szkólnima ë pòmòcama szkólnëch, co v szkòlovim roku 2021/22 mdõ wuczëlë v Naji Szkòli! Je mòc!!! Podobne

Więcej