Priorytety edukacyjne

Priorytety edukacyjne

img

Wykorzystując naturalną przestrzeń kulturową języka kaszubskiego, budujemy wrażliwość i otwarcie na inne języki i obszary kulturowe. Kładziemy nacisk na umiejętności praktyczne – językowe, cyfrowe i medialne – oraz społeczne, gdyż to one będą decydować o przyszłości naszych dzieci w zglobalizowanym świecie.

naja-szkola-plan-dnia
J
Przestrzeń kulturowa

Język kaszubski

Kaszubi zamieszkują Pomorze od VI wieku. Wiedza na temat otaczającej przestrzeni kulturowej buduje wrażliwość na inne kultury. Poczucie przynależności sprawia, że dzieci czują się bezpieczne i lepiej radzą sobie z problemami. Chętniej też uczą się nowych języków i osiągają lepsze wyniki w nauce.

W
Dziedzictwo europejskie

Wielojęzyczność

Znając tylko jeden język, patrzymy na świat w tylko jeden sposób. Poznając inne języki – czynimy nasz świat większym i bardziej otwartym. Świadomość wielokulturowości ma ogromne znaczenie w zglobalizowanym świecie,  zmieniającym się tak szybko dzięki nowym technologiom.

Program Naja Szkòła

  • Język kaszubski: klasy I-III – 4-5 godzin, nauka „przez zanurzenie”, klasy IV-VI – 5-6 godzin
  • Język angielski: klasy I-III – 3 godziny, klasy IV-VI – 4 godziny
  • Język angielski dodatkowy dla klas IV-VI: 1 godzina zajęć wyrównawczych i 1 godzina zajęć rozszerzonych.
  • Język niemiecki: klasy I-III – 2 godziny, klasy IV-VI: 2-3 godzin
U
Konkurencyjność na rynku pracy

Umiejętności XXI wieku

Inspirujemy uczniów, by mogli wykazać się pomysłowością, byli otwarci na inne sposoby myślenia i zaangażowani w innowacyjne działania. Uczymy, jak pracować z narzędziami wspomagającymi myślenie krytyczne, odpowiedzialność i skuteczność oraz współpracę w grupie.

E
Uczymy się z Radiem Kaszëbë

Edukacja medialna

Pomagamy, jak radzić sobie w zalewie informacji. Tłumaczymy, jak funkcjonują dzisiejsze media i jaki mają wpływ na nasze życie. Uświadamiamy, czym jest komunikat reklamowy. Uczymy, jak konstruować informację, jak posługiwać się mikrofonem, czym jest audycja radiowa.

Edukacja językowa

9

Edukacja językowa: j. kaszubski, j. angielski, j. niemiecki, historia, geografia, przyroda, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne

7

Edukacja cyfrowa: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, historia, geografia, przyroda, informatyka

4

Przedmioty z elementami edukacji medialnej: polski, historia, geografia, przyroda, plastyka i informatyka