Organizacja nauczania

Organizacja nauczania

img
naja-szkola-wejherowo-organ-prowadzacy

Artur Jabłoński

Organ prowadzący

Historyk i językoznawca, aktywista kaszubski, dziennikarz i pisarz

naja-szkola-wejherowo-dyrektor

Tamara Jabłońska

Dyrektor Naja Szkòła

Nauczyciel dyplomowany, logopeda i pedagog dramy pedagogicznej

Anna Kościukiewicz

Organ współprowadzący

Anglistka, menedżerka mediów, innowatorka w zakresie wykorzystania nowych technologii w edukacji

naja-szkola-wejherowo-przemyslowa-przedszkole-szkola-montessori

Magdalena Łagun-Cleworth

Zastępca dyrektora

Tutoring dla uczniów dwujęzycznych, wsparcie dla oddziału przedszkolnego i świetlicy

Tożsamość - Kompetencje - Przyszłość

img

Naja Szkòła to szkoła prywatna na prawach szkoły publicznej, spełniająca wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoła wpisana jest do Rejestru szkół i placówek niepublicznych przez Prezydenta Miasta Wejherowa. Działa od września 2017 roku.

Szkoła skupia się na metodach indywidualnego podejścia do każdego powierzonego nam dziecka, rozwoju jego talentów oraz wsparciu w obszarach trudności w oparciu o pedagogikę Montessori i znany ze swej skuteczności fiński model nauczania. Realizujemy podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół dwujęzycznych – polsko-kaszubskich – poszerzoną o język niemiecki, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, edukację cyfrową i medialną oraz lekcje terenowe na Kaszubach. Współpracujemy z Uniwersytetem Gdańskim, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Wam i Waszym dzieciom proponujemy szkołę, w której matematyka będzie wspaniałą przygodą i nikt – ani dziecko, ani rodzic, babcia, czy dziadek – nie będą musieli poświęcać wielu cennych godzin na odrabianie prac domowych! Nasza Szkoła wprowadzi dziecko w świat wiedzy naukowej, kultury i sztuki, przygotuje je do samodzielnego wyboru kierunku dalszej edukacji i aktywnego udziału w życiu społecznym. Będzie to możliwe dzięki kompetencjom kluczowym, które dzieci nabywać będą w toku swojego nauczania.

Wspólnie rozwijać będziemy własną tożsamość dziecka i jego dwujęzyczność, co w praktyce oznacza znajomość kilku języków. Płyną z tego nie tylko korzyści praktyczne. Znajomość dwóch języków, a co za tym idzie – dwóch kultur, może dostarczyć Waszemu dziecku także korzyści duchowych, wzbogacić je wewnętrznie.

Artur Jabłoński, organ prowadzący

Statut Naja Szkòła

img