Edukatorzy Naji Szkòłë

Edukacja to nasza pasja

img

Indywidualnie podchodzimy do każdego ucznia. Realizując podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, kładziemy szczególny nacisk na kształcenie Umiejętności XXI wieku. W procesie edukacyjnym intensywnie wykorzystujemy integrację przedmiotową i nauczanie mieszane.

naja-szkola-kadra-niemiecki-2017
O
Skuteczna nauka dzięki motywacji

Ocenianie kształtujące

Informacja zwrotna skuteczniej niż stopnie motywuje ucznia do nauki. Pozwala mu zrozumieć, nad czym musi dalej pracować. Uczy samodzielności w zdobywaniu wiedzy i odpowiedzialności za własną naukę. Buduje zaufanie pomiędzy uczniem a nauczycielem.

P
Mity tradycyjnej edukacji

Prace domowe nie uczą

Zadawanie do domu zabiera dzieciom czas wolny, a rodzinom możliwość wspólnego spędzania czasu. Dowiedziono, że nie poprawia wyników w nauce, zabija motywację i nie uczy samodzielności. Dzieci czują się zniechęcone, nie rozumiejąc dlaczego zmusza się je do pracy na „drugą zmianę”.

Podnosimy nasze kwalifikacje

  • Uczestniczymy w certyfikowanych szkoleniach Google Workspace dla Edukacji.
  • Rozwijamy umiejętności w ramach „SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ” w Centrum Edukacji Obywatelskiej.
  • W ramach e-Twinning rozwijamy umiejętności z zakresu wykorzystywania technik informatyczno-komunikacyjnych (TIK).
  • Uczestniczymy w warsztatach i seminariach szkoleniowych „Budzącej się Szkoły”.
  • Rozwijamy warsztat metodologiczny w oparciu o pedagogikę Montessori.
  • Współpracujemy z Uniwersytetem Gdańskim i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
O
Uczymy, jak się uczyć

OK Zeszyt

Projektujemy zawartość Zeszytu Oceniania Kształtującego dla swojej klasy i planujemy sposób wprowadzenia go do pracy z uczniami. Proponujemy nowe elementy oraz monitorujemy i podsumowujemy pracę z OK Zeszytem.

P
Edukacja wczesnoszkolna

Pedagogika Montessori

Samodzielność i wiara we własne siły, rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy to wybrane elementy nauczania Marii Montessori, które staramy się realizować podczas zajęć edukacyjnych.